سوابق استخدامي

پیمانی 1372/11/1-   رسمی آزمایشی 1373/3/16-  رسمی قطعی 1377/9/9

سوابق علمی واجرایی

 

  • دبیر کمیته اجرایی" اولین همایش زنان و ریاضیات در ایران" در دانشگاه الزهرا-1378

 

  • عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه ریاضی -1386 تا کنون

 

  • عضو کمیته ترفیع و ارتقاء گروه ریاضی- 1386 تا 1393

 

 

  • مسئول گروه ریاضی 1393-1396

  • عضو کمیته برنامه ریزی گروه ریاضی- 1399 تا کنون

 

  • عضو کمیته همایش"گرامیداشت روز زنان در ریاضیات" - دانشگاه الزهرا- اردیبهشت 1399

  • عضو کمیته اجرایی برگزاری"چهل و چهارمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور- اردیبهشت 1401

 

 

  • نماینده انجمن ریاضی در دانشکاه الزهرا - از سال1391

 

  • تدریس در اولین دوره آموزشی پیش دانشگاهی بازآموزی دبیران سراسر کشور- همدان-تابستان 1375