تحصیلات

*دکتری(Ph.D): ریاضی(معادلات با مشتقات جزئی)- دانشگاه ساسکس-برایتون- انگلستان

*کارشناسی ارشد:ریاضی(معادلات دیفرانسیل عادی)- دانشگاه صنعتی شریف

*کارشناسی:ریاضی محض-دانشگاه صنعتی شریف

سوابق کاری

 

   مربی گروه ریاضی ، دانشگاه الزهرا، 1371-1381

   مامور به تحصیل(دوره دکتری)، TA ریاضی، دانشگاه ساسکس، 1381-1386

  استادیار دانشکده  ریاضی- 1386 تا کنون

 

زمینه های تدریس

 

*معادلات دیفرانسیل عادی

*معادلات دیفرانسیل پاره ای

*نظریه معادلات دیفرانسیل

*مبانی آنالیز ریاضی

*آنالیز ریاضی1و2و3

*مبانی ریاضیات

*جبرخطی

*ریاضی عمومی1و2و3 

دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 
مشاوره رساله دکتری ویا مشاوره پایان نامه ارشد ....... 10 دانشجو
راهنمایی پایان نامه ارشد......24 دانشجو

 

 

تحصیلات                                                          

   دكتري (Ph.D) :ریاضی(معادلات با مشتقات جزئی)- دانشگاه ساسکس- برایتون- انگلستان

   كارشناسي ارشد:ریاضی(معادلات دیفرانسیل عادی)- دانشگاه صنعتی شریف

   كارشناسي :ریاضی محض- دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات تماس                                                   

 

 

 

تحصیلات                                                          

   دكتري (Ph.D) :ریاضی(معادلات با مشتقات جزئی)- دانشگاه ساسکس- برایتون- انگلستان

   كارشناسي ارشد:ریاضی(معادلات دیفرانسیل عادی)- دانشگاه صنعتی شریف

   كارشناسي :ریاضی محض- دانشگاه صنعتی شریف

*