دانشکده علوم ریاضی      شماره اتاق:  519    نیمسال991    برنامه حضور خانم دکتر طاهری

ایام هفته

8-10

12-10

13-12

15-13

17-15

 

شنبه

  ریاضی1(آمار99)
 

 

معادلات دیفرانسیل
 پاره ای1 ارشد

ریاضی1(تمرین)

 

یکشنبه

 

ریاضی1(آمار99)

 

معادلات دیفرانسیل

پاره ای1 ارشد

معادلات دیفرانسیل(آمار) 

 

دوشنبه

 

مشاوره ارشد

با هماهنگی 

 

شوراها

 

 

سه شنبه

 

مشاوره ارشد

با هماهنگی

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

ریاضی1(آمار99

 

 

معادلات دیفرانسیل(آمار)

 

 

 

 

فایل ها و منابع درسی

 طرح درس ریاضی2

 طرح درس معادلات دیفرانسیل

 طرح درس ریاضی1

 طرح درس معادلات مشتقات پاره ای1 ارشد

نمونه سوالات امتحانی