شهناز طاهری

 استادیار گروه ریاضی

دانشکده علوم ریاضی

دانشگاه الزهرا 

 

 

 

 

           

 

 

   
   
 

رزومه

تحصیلات                                                          

   دكتري (Ph.D) :ریاضی(معادلات با مشتقات جزئی)- دانشگاه ساسکس- برایتون- انگلستان-1381 تا 1386

   كارشناسي ارشد:ریاضی(معادلات دیفرانسیل عادی)- دانشگاه صنعتی شریف-1367 تا 1370

   كارشناسي :ریاضی محض- دانشگاه صنعتی شریف-1362 تا 1367

اطلاعات تماس                                                   

   آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ریاضی، ساختمان خوارزمی،طبقه پنجم

   تلفن:02185692101

   دورنگار :02188035187

   پست الکترونیک :sh.taheri@alzahra.ac.ir , taherish@yahoo.com

 

Google scholar ID

ORCID ID

ResearchGate ID

Publons ID

Scopus ID