هدیه تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 مقالات چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی

1-دکتر علیمحمد ولوی و هدیه تقوی ، "بررسی نگرش معذوریت اشتباهات تاویلی صحابه بر بی تفاوتی اجتماعی از سال 11تا 65 هجری در جامعه اسلامی" فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات فرهنگی، شماره 6 سال 89.

2-دکتر آیینه وند و هدیه تقوی، "بررسی جایگاه قدسی زن در بین النهرین، عیلام و یونان"، فصلنامه پژوهشی زن در فرهنگ و هنر دانشگاه تهران، شماره 3 ، سال 91.  

3-هدیه تقوی،" بررسی رواج مبانی نظری بی تفاوتی اجتماعی در دوره حاکمیت سفیانیان"،فصلنامه علمی –پژوهشی ، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشگاه معارف قم، شماره 10، سال 92.

 4- دکتر شهلا بختیاری و هدیه تقوی، "سنخ شناسی و تبیین رفتاری مسلمانان در همراهی با پیامبر(ص) در غزوه خندق بر اساس سوره احزاب"، فصلنامه پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهراء(س)، شماره 17، بهار 92.

5- دکتر شهلا بختیاری و هدیه تقوی،"معنا شناسی واژه علم در معلقات سبع و قرآن کریم از منظر روابط معنایی"، فصلنامه پژوهشی، پژوهش های علم و دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 1، بهار و تابستان 93  

6- دکتر علیمحمد ولوی و هدیه تقوی،"سنخ شناسی و تبیین رفتار صحابه شاخص در همراهی با پیامبر(ص) در غزوه تبوک بر اساس سوره توبه"،پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دانشگاه تهران،شماره 3، پاییز 93.  

7- هدیه تقوی، دکتر شهلا بختیاری، دکتر علیمحمد ولوی و دکتر غلامرضا ظریفیان، "نوع شناسی سیادت در جزیره العرب قبل از اسلام"، فصلنامه تاریخ اسلام، پژوهشکده تاریخ اسلام شماره 24، بهار 94.

8-هدیه تقوی و فاطمه جان احمدی، «اسلوب و نظام فکری عمربن شبه نمیری در کتاب تاریخ مدینه المنوره»، فصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهراء(س)، شماره 14، پاییز و زمستان 93

9-هدیه تقوی ، «تفاوت قشربندی اجتماعی در مناطق شمالی و جنوبی جزیره العرب با منطقه حجاز در آستانه ظهور اسلام»، فصلنامه تاریخ اسلام، شماره 4، زمستان 95

10-هدیه تقوی،« شیوه های مدیریتی پیامبر(ص) در همگرا کردن بازار مدینه با آموزه های اقتصادی اسلام»، فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی،   96

 

مقالات چاپ شده در کنفرانس های علمی

- هدیه تقوی،" بررسی چالش سنت با دین درباره حقوق زن در  عصر نبوی"، سمینار بین المللی زن در اسلام ، انجمن زنان پژوهشگر، یزد، سال 86.

2-هدیه تقوی،" بررسی و نقد دیدگاه مادلونگ در کتاب جانشینی محمد(ص) بخش خلافت امام علی(ع)"، کنفرانس بین المللی تشیع و  خاورشناسان ، قم، سال 87.

3-هدیه تقوی، "ارزیابی کمی و کیفی کتب درسی نشر معارف در حوزه تاریخ اسلام در دانشگاهها"، نخستین همایش مورخان و محققان تاریخ اسلام با عنوان وضعیت امروز چشم انداز فردا ، انجمن ایرانی تاریخ اسلام،تهران، سال 90.

4-هدیه تقوی و حیات مرادی،"بررسی تطبیقی سیاست مذهبی سلاجقه و اسماعیلیان نزاری در ایران"، اولین همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقی، تهران، انجمن ایرانی تاریخ، سال 92.

5-هدیه تقوی و دکتر شهلا بختیاری، واکاوی  اسلوب سیره نویسی در آثار محققان ایرانی از سال 1300 -1357، سومین کنگره تاریخدانان ایران، بهمن 94

6- هدیه تقوی ، اعتبار سنجی خلقت انسان در قرآن و تاثیر آن بر سلامت روانی جامعه، همایش بین المللی قرآن و مطالعات بین رشته ای، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، اسفند 95.

7-هدیه تقوی ، بازتاب حج در قرآن، همایش بین المللی حج در پویه تاریخ، دانشگاه الزهراء(س)، فروردین 96.

 

طرحهای پژوهشی

طرح پژوهشی نوع شناسی شیوه های برخورد انبیاء با مخالفان در قرآن، در دست اجرا

 

اختراع/ اکتشاف / اثر بدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/ جوایز

 

1-رتبه اول آزمون دکتری سال 89 دانشگاه الزهراء(س)

2-پژوهشگر برتر سال 90 دانشگاه الزهراء(س)

3-دانشجوی نمونه دانشگاهی سال 90 دانشگاه الزهراء(س)

4-پژوهشگر برتر سال 91 دانشگاه الزهراء(س)

5-پژوهشگر برتر سال 92 دانشگاه الزهراء(س)

کتاب تالیف شده / ترجمه شده

سایر پژوهش ها

 

 مقالات علمی- تخصصی

1-هدیه تقوی،"عباسیان و فاطمیان"، فصلنامه تخصصی تاریخ اسلام، شماره 26، تابستان 85.

2-هدیه تقوی،"چالش سنت با دین در بعد اقتصادی در عصر نبوی"، فصلنامه تخصصی تاریخ اسلام، شماره 1و2، بهار و تابستان 90. 

مدخل های دایره المعارف

1- هدیه تقوی، "سعید بن زید"، دانشنامه جهان اسلام، سال85 .

2- هدیه تقوی، " سليمان بن صرد "، دانشنامه جهان اسلام، سال85 .

3- هدیه تقوی، " عباس بن عبدالمطلب "، دانشنامه جهان اسلام، سال86 .

4- هدیه تقوی، " رمیصا بنت ملحان "، دانشنامه جهان اسلام، سال86 .

5- هدیه تقوی، " عبدالله بن جعفر "، دانشنامه جهان اسلام، سال86 .

6- هدیه تقوی، " مالک بن عوف "، دانشنامه جهان اسلام، سال86 .

7- هدیه تقوی، " عدی بن حاتم "، دانشنامه جهان اسلام، سال87 .

8- هدیه تقوی، " سلمه بن هشام "، دانشنامه جهان اسلام، سال87 .

9- هدیه تقوی، " عبدالله بن ابوربیعه "، دانشنامه جهان اسلام، سال78 .

10- هدیه تقوی، " عروه بن زید الخيل "، دانشنامه جهان اسلام، سال88 .

11- هدیه تقوی، " عبدالله بن جحش "، دانشنامه جهان اسلام، سال88 .

12- هدیه تقوی، " عبدالله بن جدعان "، دانشنامه جهان اسلام، سال88 .

13- هدیه تقوی، " غزوه عشيره "، دانشنامه جهان اسلام، سال89 .

14- هدیه تقوی، " عمره قضا "، دانشنامه جهان اسلام، سال89.

15- هدیه تقوی، " مروان بن حکم "، دانشنامه جهان اسلام، سال90.

16-هدیه تقوی،" جغرافیایی تاریخی تبوک" پژوهشکده تاریخ اسلام، سال 92.