هدیه تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :  تاریخ اسلام

كارشناسي ارشد:   تاریخ اسلام

كارشناسي : زبان و ادبیات فارسی

 

زمینه های تدریس

   تاریخ صدر اسلام

   تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

   جغرافیای تاریخی