هدیه تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

درس تاریخ علم ( کتابداری)

درس تاریخ تمدن( کتابداری)

تاریخ صدر اسلام

جغرافیای تاریخی

جغرافیای انسانی 

فایل ها و منابع درسی

تاریخ علم، جورج سارتون

تاریخ تمدن ویل دورانت

تاریخ امویان و عباسیان طقوش