نسرین سلطانخواه ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق استخدامی:

دانشگاه الزهرا :استخدام پیمانی در 73/6/1. استخدام رسمی آزمایشی در 73/11/15. استخدام رسمی قطعی در 77/10/30.

 

سوابق اجرایی:

• مدیر گروه ریاضی: 77-75
• مدیر گروه ریاضی: 81-79
• نماینده دانشکده علوم پایه در شورای انتشارات دانشگاه: 83-78
• نماینده دانشکده علوم پایه در شورای پژوهشی دانشگاه: 79-74
• عضو دومین دوره شورای اسلامی شهر تهران: 86-82
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران.
مسئول کمیته درآمدزایی شورای اسلامی شهر تهران.
• مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده: 1384
• مشاور رئیس دانشگاه الزهراء: 91-86
• رئیس مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت دولتی: 88-87
• معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان: 92-88
• مشاور دبیر و رئیس کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی: 93 تاکنون.

 

عضویت ها و فعالیت ها (علمی، فرهنگی و ...)

1- عضو مدعو فرهنگستان علوم، از 93 تاکنون.
2- عضو کمیسیون تخصصی علوم پایه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، از 94 تا 97.
3- عضو هیئت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، از 87 تاکنون.
4- عضو هیئت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س)، از 91 تاکنون.
5- عشو شورای عالی تدوین برنامه پنجم سازندگی، از 86 تا شهریور 88.
6- عضو هیئت امناء سازمان استعدادهای درخشان، از 86 تا 92.
7- عضو شورای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، از 85 تا 92.
8- عضو هیأت امناء دانشگاه الزهراء، از 84 تا 89.
9- عضو کمیسیون دائمی هیئت امناء دانشگاه الزهراء، از 84 تا93.
10- عضو هیئت ممیزه دانشگاه الزهراء، از 85 تاکنون.
11- عضو کمیسیون تخصصی علوم پایه هیأت ممیزه دانشگاه الزهرا، از 83 تاکنون.
12- عضو بسیج اساتید، از 81 تاکنون.
13- عضو هیئت امناء دانشگاه صنعتی شریف، از 89 تا 92.
14- عضو هیئت امناء دانشگاه شهید بهشتی، از 89 تا 92.
15- عضو انجمن ریاضی ایران، از 66 تاکنون.
16- عضو هیئت تحریریه مجله علوم پایه دانشگاه الزهراء، از 78 تا 82.
17- عضو هیئت تحریریه خبرنامه انجمن ریاضی ایران، از 79 تا 82.
18- عضو کمیته داوری طرح¬های تحقیقاتی ملی دانشگاه صنعتی شریف، از 79 تاکنون.
19- عضو کمیته علمی اولین همایش زنان و ریاضیات در ایران، سال 78.
20- عضو کمیته علمی اولین همایش بین المللی گراف، ترکیبیات، الگوریتم¬های محاسباتی و کاربردها، سال 79.
21- عضو کمیته اجرایی سیزدهمین کنفرانس جبر ایران، سال 81.


فعالیت ها (علمی، فرهنگی و ...)

1- همکاری در برگزاری اولین همایش زنان و ریاضیات در ایران (عضو کمیته علمی)، سال 78.
2- همکاری در برگزاری اولین همایش بین المللی گراف، ترکیبیات، الگوریتم¬های محاسباتی و کاربردها (عضو کمیته علمی و نماینده انجمن ریاضی ایران)، سال 79.
3- همکاری در برگزاری سیزدهمین کنفرانس جبر ایران، سال 81.
4- همکاری در برگزاری دو نشست فرهنگی اساتید بسیجی در دانشگاه الزهراء، تابستان 83، بهار 85.

 

شرکت و تدریس در دوره هاي آموزشی:

1. تدریس درس ریاضیات گسسته در 3 دوره آموزشی دبیران سراسر. کشور، زنجان، تابستان 75 . زنجان، تابستان 76 . تهران، تابستان 80
2. تدریس نظریه گراف دوره آموزشی آمادگی دانش آموزان براي المپیاد. جهانی در باشگاه دانش پژوهان جوان، تهران، تابستان

 

افتخارات:

1. شاگرد اول دوره لیسانس(معرفی براي استفاده از بورس تحصیلی خارج از کشور ویژه دانشجویان ممتاز) ، تیر 1365
2. دانشجوي ممتاز دوره دکتري دانشگاه صنعتی شریف، سال 1372
3. دانش آموخته ممتاز دوره دکتري دانشگاه صنعتی شریف، سال 1373
4. رساله دکتراي ریاضی برگزیده و برتر در اولین جشنواره ریاضییات، سال 1375
5. پژوهشگر برتر دانشگاه الزهراء، سال 1381
6. پژوهشگر برتر دانشگاه الزهراء، سال 1388
7. نشان درجه دو لیاقت و مدیریت، سال 1392