دکتر احمد شریعتی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

 

طرحهای پژوهشی

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

آیا اینشتین درست می‌گفت؟ نوشته یِ کلیفورد ویل، 
سازمان چاپ و انتشارات تهران، ۱۳۸۳، ۱۳۸۶، ۱۳۹۱ 

کیو. ای. دی. نظریه یِ عجیبِ نور و مادّه نوشته یِ ریچارد فاینمن
نشرِ هوا یِ تازه، تهران، ۱۳۷۹.

اینشتین ۱۹۰۵. مقاله‌ها یِ ۱۹۰۵ ِ آلبرت اینشتین 
انتشاراتِ‌ دانشگاهِ الزهرا، تهران ۱۳۸۵.
 

سایر پژوهش ها