خلیل شهنایی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

   مقاله "قلمرو مسئولیت تضامنی در حقوق ایران" چاپ شده در مجله علمی، ترویجی بررسی های بازرگانی شماره 21/سال 1385

   مقاله "جایگاه دیوان عدالت ادرای در تامین عدالت اداری و اجتماعی" چاپ شده در پژوهشنامه شماره 1 دیوان عدالت اداری، سال 13876

 

طرحهای پژوهشی

   پژوهش و تحقیق در باب "هبه، وقف، حبس، سکنی، عمری و رقبی" براساس کتاب مفاتیح الشرایع مرحوم ملامحسن فیض کاشانی در سال 1361

 

کتب تألیف/ترجمه شده

1-    تألیف کتاب "گستره حمایت قانون از نهاد خانواده" چاپ شده توسط پزوهشکده زنان دانشگاه الزهراء(س) در سال 1385

2-    همکاری در تدوین و تألیف کتاب درسی " روش های تربیت و تعلیم اسلامی" مورد استفاده دانشجویان مراکز تربیت معلم، چاپ شده توسط دفتر تحقیقات و برنامه ریزی درسی در سال 1360

3-    تلخیص و بازنویسی فارسی کتاب "منیه المرید فی آداب المفید و المستفید" مرحوم شهید ثانی تحت عنوان "آداب تعلیم و تعلم در اسلام" چاپ شده توسط دفتر تحقیقات و برنامه ریزی درسی در سال 1360 

سایر پژوهش ها

مقاله در زمینه ″در حرمان زوجه از بعض ما ترک زوج ″

مقاله ″داوری در طلاق و چالش های پیش رو ″

مقاله ″ ازدواج موقت و آثار اجتماعی آن ″