خلیل شهنایی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

 

مشاور حقوقی رئیس وقت دانشگاه الزهراء(س) در سال ۱۳۶۳


 عضو کانون وکلای دادگستری مرکز از سال ۱۳۶۹ تاکنون


 رئیس دفتر حقوقی دانشگاه الزهراء(س) به مدت ده سال


 کارشناس حقوقی وزارت آموزش و پرورش (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)


 عضو هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان


عضو هیات های رسیدگی انتظامی اعضاء هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


مشاور رییس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از سال ۱۳۸۳

 

مدیر گروه آموزشی حقوق دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)