• تحصیلات


دكتري : ادیان و عرفان ، دانشگاه تهران

 

كارشناسي ارشد: ادیان و عرفان ، دانشگاه تهران

كارشناسي : ادیان و عرفان ، دانشگاه تهران

 

افتخارات

رتبه 7 کنکور سراسری سال1365 در رشته علوم انسانی

رتبه اول  دانش آموختگان کارشناسی رشته ادیان و عرفان سال 69

رتبه اول آزمون کارشناسی ارشد  رشته ادیان و عرفان سال 1370

رتبه اول دانش آموختگان کارشناسی ارشد  رشته ادیان وعرفان در سال 1373

رتبه اول کنکور دکتری رشته ادیان و عرفان در سال1375

 

زمینه های تحقیقاتی

  هندوئیزم

   دین یهود

»  عرفان تطبیقی

 

‌ 

 

 
 

  

تحصیلات دانشگاهی

 

  کارشناسی رشته ادیان و عرفان /دانشگاه تهران

 

 کارشناسی ارشد ادیان و عرفان/دانشگاه تهران

 

 دکتری ادیان و عرفان /دانشگاه تهران

 

 

افتخارات

 

 

 رتبه هفت کنکور سراسری علوم انسانی سال 1365

 

 رتبه نخست دانش آموختگان دوره کارشناسی رشته ادیان و عرفان سال  1369 

 رتبه نخست آزمون کارشناسی ارشد  رشته ادیان و عرفان سال 1370

 رتبه نخست دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد رشته ادیان و عرفان سال 1373 

 رتبه نخست آزمون دکتری رشته ادیان و عرفان سال 1375