دکتر ابوالفضل شاه آبادی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :  علوم اقتصادی (گرایش اقتصاد بین الملل و گرایش توسعه اقتصادی)

كارشناسي ارشد:   علوم اقتصادی (گرایش اقتصاد پولی)

كارشناسي : اقتصاد

 

زمینه های تدریس

   اقتصاد کلان در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و مقطع دکتری

   اقتصاد توسعه در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

   اقتصاد ایران در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

    اقتصاد بین الملل (تجارت بین الملل و مالیه بین الملل) در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد