پریسا شاد قزوینی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :  فلسفه و علوم هنری گرایش نقاشی  1376 /1996/ دانشگاه اسن  از آلمان

كارشناسي ارشد:   نقاشی 1370/ دانشگاه تربیت مدرس / تهران-ایران

كارشناسي : نقاشی 1367/ دانشگاه تهران/ دانشکده هنرهای زیبا/تهران - ایران

 

زمینه های تدریس

   کارگاه های تخصصی نقاشی موضوعی /پرتره/ تجربی/طبیعت بیجان از 1379 تاکنون

کارگاه طراحی خلاق 1387

   دروس تئوری حکمت هنر اسلامی/ نقد هنر / هنر معاصر ایران از 1379 تاکنون

  دروس تئوری هنر تطبیقی/ روش تحقیق هنر/ تاریخ هنر معاصر غرب/هنر پست مدرن  از 1381 تاکنون