فریبا سیدان ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

-سیدان.فریبا(1398).نیازسنجی از نیازهای فراغتی دانش آموزان دختر و پسر عضو سازمان دانش آموزی شهر تهران.خانواده و پژوهش.وزارت آموزش و پرورش.شماره 3.

سیدان.فریبا.مهرابی.میترا(1397).سنجش رابطه آگاهی از قوانین و اثرات سوءمصرف مواد مخدر و روان‌ گردان‌ها و گرایش به استفاده از مواد مذکور میان دانش‌آموزان دختر.اعتیاد پژوهی.شماره 50.

-چابکی،ام البنین.سیدان.فریبا وطاهره ساعتی(1397). ارزش های فرهنگی و گرایش به فرزندآوری در زنان 49-15 ساله شهر همدان.دو فصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده.شماره 1.

-.سیدان،فریبا(1392)قصه، ساختار روایت و فرهنگ عامه (نگاهی به زن، باروری و آب در قصه های لری)فصلنامه مطالعات فرهنگی وارتباطات(علمی-پژوهشی)،شماره 30،از صفحه 5-104. دانشگاه تهران. 

-.سیدان،فریبا، سلطانپور اشتبینی،اکرم(1393)سنجش رابطه دسترسی به امکانات و خدمات شهری،امنیت و بهداشت محله و کیفیت زندگی زنان در شهرتهران(با تاکید بر نیاز های ویژه زنان منطقه2تهران)،فصلنامه جغرافیاوتوسعه شهری(علمی-پژوهشی)،شماره1،دانشگاه فردوسی.                                                 

-.سیدان،فریبا،عبدالصمدی،محبوبه(1390)رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان زنان و مردان،فصلنامه رفاه اجتماعی(علمی-پژوهشی)،شماره 42،ازصفحه 229تا254، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. 

-.سیدان،فریبا،رستگار ،خدیجه(1394)سنجش رابطه بين فرهنگ شهروندي و سلامت اجتماعي شهروندان تهراني، فصلنامه مطالعات ملي(علمی-پژوهشی)،سال شانزدهم، شماره 1. ازصفحه 85 تا،108،موسسه مطالعات ملی. 

-.سیدان،فریبا.خلیفه لو،سریه(1387).خانواده و ارتقای شغلی زنان: بررسی عوامل موثر بر میزان ارتقای شغلی زنان شاغل در اداره های دولتی شهرستان اسکو،با تاکید بر خانواده، فصلنامهمطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان(علمی-پژوهشی)،شماره 17،(ازصفحهاز89 تا 110)،دانشگاه الزهراء. 

-.سیدان،فریبا،نجفی نزاد،نرگس(1391)بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دختران نسبت به روابط با جنس مخالف،فصلنامه علوم اجتماعی(علمی-پژوهشی)،شماره 19،ازصفحه 89 تا 118،دانشگاه فردوسی. 

-.اردلان،علی،سیدان،فریبا،ذوالفقاری،مصطفی(1387)عوامل اجتماعی وروانی مؤثر بر فرار دختران از خانه، فصلنامه رفاه اجتماعی(علمی-پژوهشی) ،شماره 29،(از 253 تا 274)، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

-.اردلان،علی،سیدان،فریبا،ذوالفقاری،مصطفی(1385)عوامل اجتماعی وروانی موثربرفرارزنان همسردار از منزل: بررسی عوامل مؤثر اجتماعیروانی،فصلنامه رفاه اجتماعی(علمی-پژوهشی)،شماره21، از 185 تا 204،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. 

-.محسنی تبریزی،علیرضا،سیدان،فریبا(1383)منشأ اجتماعی بیماری افسردگی زنان ،فصلنامه زن در توسعه و سیاست(علمی-پژوهشی)،شماره 9، ازصفحه 89 تا 102،دانشگاه تهران. 

-.سیدان،فریبا(1383)،چندگانه گی پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان و بیماری های روانی، فصلنامهمطالعات اجتماعی وروانشناختی زنان(علمی-پژوهشی)،شماره 6،ازصفحهاز 31 تا 60)، دانشگاه الزهراء. 

-.سیدان،فریبا(1380).فمینیسم و دانش،کتاب ماه علوم اجتماعی(علمی- تخصصی)، شماره 43 و 44،(ازصفحه 93 تا 96)،خانه کتاب(وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی). 

-. سیدان،فریبا،ضمیران،بهار(1387) بررسی رابطه طرد اجتماعی و سلامت زایمان زنان ،فصلنامه زن و مطالعات خانواده،شماره2،ازصفحه 105 تا 124، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. 

-.سیدان،فریبا(1387)آسیب شناسی خانواده وفرار دختران از خانه،پلیس زن(علمی-ترویجی)،شماره5،ازصفحه 32 تا 63،دانشگاه علوم انتظامی. 

-.سیدان،فریبا.باقری،زیبا(13891389)بررسی تعادل بین نقش‌های خانوادگی و شغلی: مطالعه موردی زنان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان قزوین،فصلنامه خانواده و پژوهش (علمی پژوهشی)،سال 7،شماره 2،پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش(وزارت آموزش و پرورش).

 

-.سیدان، فریبا(۱۳۷۸)، ”نگرش‌های كلیشه‌ای در امور زنان“ در كتاب: زن در یافته‌های پژوهشی، تهران: دانشگاه الزهرا.

-.سیدان،فریبا، ، اعظم اولادي قاديكلايي(1391) سنجش رابطه تكاليف رشدي چرخه زندگي خانواده طلاق و مشكلات عاطفي - رفتاري كودكان (مطالعه موردي دانش آموزان منطقه 12 آموزش و پرورش تهران، دو فصلنامه جامعه شناسي آموزش و پرورش(علمی-ترویجی)، شماره 2،ازصفحه61 تا 96،انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش. 

-.رييل، مايكل(1376)،"فوتبال، اسطوره جامعه مدرن"، ترجمه فريبا سيدان، فصلنامه فرهنگ عمومي،ش12-13.م

-.سیدان،فریبا،حسامی،سعدیه(1393) سنجش رابطه تعادل بين نقش‌هاي خانوادگي و شغلی و کیفیت زندگی زنان شاغل درآموزش و پرورش شهرسنندج، دو فصلنامه جامعه شناسي آموزش و پرورش(علمی-ترویجی)، شماره 3،ازصفحه61 تا 96،انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش.،"فوتبال، اسطوره جامعه مدرن"، ترجمه فريبا سيدان، ه فرهنگ ،ش12-13

-.فریبا سیدان،خدیجه محمدی(1387)،عوامل مؤثر بر میزان تعهد اجتماعی در زنان و مردان شاغل،،فصلنامه تحقیقات زنان،(علمی-پژوهشیشماره 2،ازصفحه5-23،انجمن ایرانی مطالعات زنان.

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

-اعتدال گرایی،توسعه نامتوازن و شکاف جنسیتی در ایران،(1394)، دومین همایش ملی اعتدال،زن و توسعه انجمن جامعه شناسی ایران.

-.سنجش رابطه ی پایگاه اجتماعی-اقتصادی و خاستگاه اجتماعی دانشجویان و نوگرایی و ابعاد آن(مقایسه ی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های آزاد و دولتی شهر کرمانشاه)،(1393)، اولین کنگره سراسری الکترونیکی علوم اسلامی و انسانی.

-.سنجش تعلق اجتماعی(1393)،تعلق به محل سکونت و نظام فرهنگی در مناطق 1،8 و 16 تهران،جامعه شناسی و علوم اجتماعی،دانشگاه تهران.

-. سنجش رابطه مشارکت اجتماعی وسلامت اجتماعی(مقایسه بین زنان و مردان شهر تهران)،(1393) کنگره بین المللی ارتقاء سلامت زنان ،دانشگاه ارومیه.

-. فرصتهای کار آفرینی زنان در حوزه فناوری اطلاعات(1392) ،همایش ملی دانشگاه کار آفرین(صنعت دانش محور)،دانشگاه مازندران.

-.هویت اجتماعی و بی مبا لاتی جنسی دختران،(1384 )،دومین  کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی،دانشگاه شاهد.

-. ساخت خانواده و بیماری روانی( 1386 )،سمینار سلامت زنان،دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

-. ساخت خانواده و فرار دختران،(1385) ،سمینار آسیب شناسی خانواده،دانشگاه شهید بهشتی.

-. سنجش نگرش زوجین به طلاق(1393)، ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده،دانشگاه شهید بهشتی.

-.رشدکمی  نظام آموزشی ودانشگاه ها،(1378)،سمینار آموزش و دانشگاه،دانشگاه تهران.

-. سنجش سلامت اجتماعی زنان(1393)، کنگره بین المللی ارتقاء سلامت زنان ،دانشگاه ارومیه.

-.روند های اخیر شناخت شناسی در مطالعات زنان(1384)، همایش زن و پژوهش، دانشگاه تهران.

-. بررسی  تجربه زیسته،نگرش ،راهبردها واستراتژی های مادران نسبت به باروری.(1394)، کنگره بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران.

-. تجربه زیسته زنان خانه دار نسبت به تامین اقتصادی با تاکید بر بیمه خانه داری(1394)، همایش نقش زنان در سلامت جامعه.

-. یژگی های توانمندی های ذاتی و اکتسلبی زنان در فعالیت های بشر دوستانه( 1389)،کنگره بررسی راههای تقویت و بهبود نقش زنان در فعالیت های بشر دوستانه،سازمان هلال احمر ایران.

-. تحلیل جنسیتی روابط همخانگی مشترک در زنان و مردان ایرانی (1394)، اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی،ترکیه.

-. تاثیر سبک زندگی برسلامت زنان(بررسی تاثیرات سبک زندگی در بروز دیسمنوره اولیه در زنان)(1388)، اولین کنگره نقش زن در سلامت خانواده و جامعه،دانشگاه الزهراء.

-. سنجش نگرش زوجین به طلاق  (مطالعه موردی: کارمندان متأهل دانشگاه‌های دولتی شهر قم)(1393)، ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده،دانشگاه شهید بهشتی.

-. بررسی پیامدهای  مصرف تکنولوژیهای نوین ارتباطی و فضای مجازی(1394)، کنگره بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران،دانشگاه یزد.

 

 

طرحهای پژوهشی

-. عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر فرار دختران از منزل،(1384 )،(طرح ملی)،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

 

 

 -عوامل فرهنگی واجتماعی موثر بر فرار زنان متاهل از منزل،( 1383)، (طرح ملی)، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

- عوامل اجتماعی موثر بر طرد اجتماعی جوانان و پیامد های آن(1388).(طرح منطقه ای)، سازمان ملی ورزش و جوانان.

- بازنگری دروس رشته مطالعات خانواده(1384)، معاونت پژوهشی دانشگاه الزهراء(س).

- نیاز سنجی از اوقات فراغت دانش آموزان عضو سازمان دانش آموزی شهر تهران،(1390 )، وزارت آموزش و پرورش  و معاونت پژوهشی دانشگاه الزهراء.

-بررسی مولفه ها و شاخص های معرفتی در حوزه فعالیت های فرهنگی،(1383)،معاونت فرهنگی شهر داری تهران.

-بررسی مضامین زن وباروری درداستانهای عامیانه لری(1392)،معاونت پژوهشی دانشگاه الزهراء(س).

-جامعه شناسی تاریخی خانواده ایرانی با تاکید بر سفرنامه های خارجیان ازعصر صفوی تاقاجار(1392)، معاونت پژوهشی دانشگاه الزهراء(س).

 

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

 

افتخارات/جوایز

 

 

کتب تألیف/ترجمه شده

جامعه شناسی مهارتی خانواده(1388)،انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه الزهراء.

جامعه شناسی کیفیت زندگی زنان با تاکید بر کیفیت زندگی زنان در شهر(1394)،نشر تیسا.

مقدمه ای برجامعه شناسی  تاریخی خانواده ایرانی( در دست انتشار)

 

سایر پژوهش ها