دکتر مهدی سیف برقی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

Amazon.com: Forex & Binary Option Training: Appstore for Android تحصیلات:

1- کارشناسی مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، دانشگاه صنعتی شریف، 1373-1377
2- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، 1377-1379
3- دکترای رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت زنجیره تامین، 1379-1384
4- دوره فرصت مطالعاتی دکترا در دانشگاه Exeter در انگلیس در سال 2003 به مدت 5 ماه

ا

ا

ا

Arrow Left Red PNG Transparent Clip Art Image | Gallery ... زمینه های اصلی تدریس و تحقیق:

ا

1- مکان یابی تسهیلات
2- مدیریت زنجیره تامین

ا

ا
Arrow Left Red PNG Transparent Clip Art Image | Gallery ... سایر زمینه های تدریس و تحقیق:

ا

1- تجزیه و تحلیلی تصمیم گیری
2- برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها
3- ارزیابی کار و زمان
4- زبان تخصصی مهندسی صنایع
5- مدیریت بازاریابی