مریم صیادشیرازی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

-صیادشیرازی، مریم (1388). راهبردهای رویارویی با مشکلات رفتاری و عاطفی دانش ­آموزان: آشنایی با اختلالات اضطرابی دانش­ آموزان و راه­های مقابله با آن در مدرسه. فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه، 17، 40-43.

-صیادشیرازی، مریم (1388). راهبردهای رویارویی با مشکلات رفتاری و عاطفی دانش ­آموزان؛ دانش ­آموزان بی­ انگیزه در مدرسه و راهبردهای افزایش انگیزش. فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه، (18) 42-43.

-صیادشیرازی، مریم (1388). راهبردهای رویارویی با مشکلات رفتاری و عاطفی دانش ­آموزان: كودكان بیش ­فعال همراه با نارسایی در توجه. فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه، 16، 38-41.

-صیادشیرازی، مریم (1389). راهبردهای رویارویی با مشکلات رفتاری و عاطفی دانش­ آموزان؛ آشنایی با سوگ در كودكان و روش­های برخورد با آن. فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه، 22، 42-45.

-صیادشیرازی، مریم (1389). راهبردهای رویارویی با مشکلات كودكان و نوجوانان: لج­ بازی كودكان. فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه، 21، 49.

-صیادشیرازی، مریم (1390). راهبردهای رویارویی با مشکلات كودكان و نوجوانان: چگونه فرزندانی مستقل پرورش دهیم؟. فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه، 23، 56-58.

-صیادشیرازی، مریم (1390). راهبردهای رویارویی با مشکلات رفتاری دانش­ آموزان: مشاجره ­های بین فرزندان، علل و راهکارهای مقابله. فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه، پیاپی 25، 52.

-صیادشیرازی، مریم (1391). دروغ، فرار از واقعیت؛ دروغ ­گویی كودكان و راه­های مقابله با آن. فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه، 27، 50-52.

-صیادشیرازی، مریم (1391).كمال­ گرایی در كودكان و راهكارهای مواجهه با آن. فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه، پیاپی 28، 50.

-خدایاری ­فرد، محمد؛ صیادشیرازی، مریم (1394). اثربخشی خانواده­ درمانی شناختی-رفتاری بر اختلال شخصیت خودشیفته: مطالعه موردی. فصلنامه رویش روانشناسی، 4 (10)، 25-40.

-اژه ­ای، جواد؛ صیادشیرازی، مریم؛ غلامعلی لواسانی، مسعود؛ کسایی اصفهانی، عبدالرحیم (1397). مقایسه اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی رفتاری بر كاهش علائم اضطراب مادران دارای كودكان اتیسم. مجله روانشناسی ایرانی، 22 (1)، 3-21.

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 -صیادشیرازی، مریم؛ کرمی، ابوالفضل؛ گلزاری، محمود (1385). بررسی رابطه بین شیوه ­های فرزندپروری و هویت دینی. دومین کنگره آسیب­شناسی خانواده در ایران. تهران:‌ دانشگاه شهید بهشتی.

 -خدایاری­ فرد، محمد؛ صیادشیرازی، مریم (1393). اثربخشی خانواده درمانی شناختی رفتاری بر اختلال شخصیت خودشیفته: مطالعه موردی. اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده: گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده. اهواز: دانشگاه شهید چمران اهواز.

افتخارات/جوایز

-کارمند نمونه دانشگاه الزهراء (س) در 1385.      

-کارمند «فعال کشوری» به جهت ارائه خدمات مشاوره ­ای به دانشجویان و کسب مقام برای مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه الزهراء )س( از سوی دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1390.

کتب تألیف/ترجمه شده

ماکسول، جان (2003). افراد موفق چگونه می­ اندیشند؟. مریم صیادشیرازی (مترجم). تهران: آدینه، 1391.

چاپ سوم: 1397.