مریم صیادشیرازی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا 

زمینه های تدریس

   تدریس واحد درسی «روان­شناسی خانواده» در دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه الزهراء از بهمن ماه 1399 تا حال حاضر(به صورت آنلاین). 

   تدریس واحد درسی «نظریه­ های مشاوره و روان ­درمانی» در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران از مهرماه 1392 تا دی ماه 1392.