مریم صیادشیرازی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا 

دوره های آموزشی

الف) تدریس کارگاه­های آموزشی

-دوره آموزشی خانواده در دبستان فجر شاهد، 1384.

-برگزاری ده دوره کارگاه آموزشی پیش از ازدواج در دانشگاه الزهراء(س) در سال­های 1386 و 1387.

-طرح ارتقای آموزشی مربیان مهد کودک دانشگاه الزهراء (س)، 1388.

-آموزش مهارت کنترل خشم/مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) در سال 1389.

-مهارت­های ارتباط موثر/دانشگاه الزهراء (س)، 1395.

-مدرس وبینار نقش ابعاد کلی سلامت دختران در توسعه پایدار/ دانشگاه الزهراء (س) در سال 1399.

ب)شرکت در کارگاه­های آموزشی

-فنون و مهارت­های مشاوره/دفتر مرکزی مشاوره دانشجویی، 1379 (16 ساعت).

-خانواده ­درمانی/ مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه الزهراء (س)،1380 (20 ساعت).

-سوء مصرف مواد و ازدواج/‌ دفتر برنامه ­ریزی و خدمات مشاوره دانشگاه الزهراء (س)، 1383( 8 ساعت).

-آموزش پیش از ازدواج/ دانشگاه الزهراء (س)،1384 (24 ساعت).

-مشاوره و هدایت تحصیلی/ دانشگاه الزهراء (س)،1384 (20 ساعت).

-بازآموزی تشخیص و درمان اختلالات روانی/ دبیرخانه منطقه یک مراکز مشاوره دانشگاه­های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه تهران)، 1385 (27 ساعت).

-روان­ درمانی پویشی فشرده و کوتاه­ مدت (1)، 1385 (16 ساعت).

-آموزش پیش از ازدواج (T.O.T)/ دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران، 1386 (24 ساعت).

-خانواده­ درمانی مشاوران دانشگاه­های سراسر کشور/ مرکز مشاوره وزارت علوم و مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، 1386 (16ساعت).

-خرده ­مهارت­های مشاوره/ مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه الزهراء (س)،1386 (4 ساعت).

-مشاوره با رویکرد دینی/ مشاورین مراکز مشاوره در دانشگاه علوم پزشکی تهران،1386 (24 ساعت).

-مهارت­های مطالعه و برنامه ­ریزی درسی/ دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران، 1386 (18 ساعت).

-رفتاردرمانی شناختی برای افسردگی/ دبیرخانه منطقه یک مراکز مشاوره دانشگاه­های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه تهران)، 1387 (32 ساعت).

-تکنیک­های مصاحبه و اخذ شرح حال/ دبیرخانه منطقه یک مراکز مشاوره دانشگاه­های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه تهران)، 1388 (8 ساعت).

-سایکوفارماکولوژی/ دبیرخانه منطقه یک مراکز مشاوره دانشگاه­های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه تهران)،1388 (16ساعت).

-مشاوره و راه­های مقابله با انحرافات جنسی/ سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، 1388 (سه ساعت و سی دقیقه).

-آسیب­ شناسی روانی با استفاده از آثار سینمایی/ جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم، 1389 (40 ساعت).

-ارتقای سلامت روانی دانشجویان خوابگاهی با رویکرد اجتماع ­نگر و با تأکید بر نهضت داوطلبی/ دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1389 (16ساعت).

-دوره توجیهی بدو خدمت/ دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران، 1389 (60 ساعت).

-مهارت­های معنوی برای دانشجویان/ دبیرخانه مناطق یک و پنج مراکز مشاوره دانشگاه­های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه تهران)، 1389 (16 ساعت).

-روانشناسی ازدواج و شکوه همسری/ دبیرخانه منطقه یک مراکز مشاوره دانشگاه­های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه تهران)، 1390 ( 8 ساعت).

فرایندسازی در روان­ درمانی/ مرکز خدمات روان­شناسی و مشاوره آرمش )با مجوز سازمان نظام روان­شناسی و مشاوره(، 1391 (20 ساعت).

-پروپوزال ­نویسی و پایان ­نامه ­نویسی/ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران)، 1393 (9 ساعت).

-خیانت­های زناشویی: سبب­ شناسی و مداخلات روانشناختی/ سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، 1393 (8 ساعت).

-درمان تلفیقی شناختی رفتاری با ذهن ­آگاهی (MICBT)/ موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان، 1393 (10 ساعت).

-درمان شناختی رفتاری حضور ذهن برای افسردگی/ انجمن روانشناسی ایران، 1393 (16 ساعت).

-درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)/ مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی توحید، 1393 ( 16ساعت).

-زوج­ درمانی و بهبود روابط بین فردی مبتنی بر پذیرش و تعهد/ موسسه آموزش عالی مدت، 1393 (16 ساعت).

-طرحواره­ درمانی/ مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی طرحی نو، 1393 (51 ساعت).

-آسیب­ شناسی روانی (تشخیص و سبب­ شناسی از منظر رویکردهای روانشناختی)/ مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره رویش اندیشه، 94-1393 (75 ساعت).

-رفتاردرمانی دیالکتیک/ مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی اکسیر (45 ساعت)، 94-1393.

-رفتاردرمانی شناختی در بی­ وفایی زناشویی/ مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره رویش اندیشه، 94-1393 (15 ساعت).

- درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد/ مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی توحید، 1394 (45 ساعت).

-زوج ­درمانی و بهبود روابط بین فردی مبتنی بر پذیرش و تعهد/ مؤسسه آموزش عالی آزادمدت، 1394 (16 ساعت).

-طرحواره ­درمانی متمرکز بر حالت طرحواره/ مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی طرحی نو، 1394 (39 ساعت).

-مداخله در بحران خودکشی/ مرکز بنیاد شهید، 1394 (16 ساعت).

-مصاحبه تشخیصی/ مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره رویش اندیشه،1394 (30 ساعت).

-مهارت­های جرأت­ مندی و مدیریت استرس بر اساس رویکرد رفتاردرمانی شناختی/ مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره رویش اندیشه، 1394 (30 ساعت).

-آسیب ­شناسی روانی (شخصیت از منظر رویکردهای روانشناختی)/ مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره رویش اندیشه، 1395 (60 ساعت).

-ترم دوم کارگاه رفتاردرمانی دیالکتیک/ مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره رویش اندیشه،1395 (45 ساعت).

-رفتاردرمانی دیالکتیک (DBT)/ مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره رویش اندیشه،1395 (30 ساعت).

-سوپرویژن افسردگی بر اساس رویکرد رفتاردرمانی شناختی/ مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره رویش اندیشه، 1395 (40 ساعت).

-سوپرویژن وسواس (OCD)/ مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره رویش اندیشه (با مجوز سازمان نظام روانشناسی و مشاوره)، 1395 (40 ساعت).

-مداخله در بحران خودکشی/ مرکز بنیاد شهید، 1395 (9 ساعت).

-مهارت حل مسئله و مهارت مدیریت خشم بر اساس رویکرد رفتاردرمانی شناختی/ مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره رویش اندیشه، 1395 (30 ساعت).

-حقوق و رفتار شهروندی/ دانشگاه الزهراء (س)، 1396 (8 ساعت).

-مدیریت تعامل با دانشجویان دارای مشکلات روانی- اجتماعی/ دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،1396 (16 ساعت).

-مدیریت در بحران خودکشی/ مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت دانشگاه الزهراء )س(،1396 (12 ساعت).

-درمان هیجان­ مدار (EFT): دوره مقدماتی/ انستیتو هیجان ­مدار ایران، 1398 (100 ساعت).

- درمان هیجان­ مدار (EFT): دوره پیشرفته/ انستیتو هیجان ­مدار ایران، 1399 (50 ساعت).

-کارگاه پیشرفته درمان هیجان­ مدار تروما (EFTT)/  انستیتو هیجان­ مدار ایران، 1399 (24 ساعت).

-دوره هم­ خوانی شخصیت قبل از ازدواج/ مؤسسه آموزش عالی آزاد مدت، 1399 (4 ساعت).