مریم صیاد شیرازی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا 

مریم صیادشیرازی 

استادیار گروه روانشناسی، پژوهشکده زنان
 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D): دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۵.

عنوان رساله دکتری:‌ مقایسه اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان شناختی رفتاری (CBT) بر کاهش علائم اضطراب، افزایش پذیرش و بهزیستی ذهنی مادران دارای کودکان اتیسم

   كارشناسي ارشد: کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۳.

عنوان پایان­ نامه: رابطه بین سبک­های تربیتی والدین و شکل­ گیری نوع هویت دینی نوجوانان (دانش­ آموزان دختر و پسر سال سوم دبیرستان شهر تهران)

   كارشناسي: کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد تهران مرکز، ۱۳۷۵.

 

   آدرس: تهران، دانشگاه الزهراء(س)، ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، پژوهشکده زنان

   تلفن: ۸۸۰۴۹۸۰۹-۰۲۱

   دورنگار: ۸۸۰۴۹۸۰۹-۰۲۱

   پست الکترونیک: ma.sayad@alzahra.ac.ir