علی ستاری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

1. باقری، خسرو؛ ستاری، علی؛ زیباکلام، فاطمه؛ شرفی، محمد رضا. (1390). چالشي با برنامه آموزش فلسفه براي کودکان با نظر به مفهوم فلسفه و تاکيد بر زير ساخت‌هاي روانشناختي، دانشگاه تهران، پژوهش‌هاي کاربردي روان شناختي، (3)، 23-37.

2. ستاری، علی. (1391). بررسي مفهوم و نقش فلسفه در فلسفه براي کودکان با توجه به روش متيو ليپمن، دانشگاه قم، پژوهش‌هاي فلسفي کلامي، 14، (1)، 121-132.

3. ستاری، علی. (1391). نقد و بررسی برنامه آموزش فلسفه برای کودکان از منظر حکمت متعالیه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تفکر و کودک، 6 (3)،83-106.

4. ستاری، علی. (1394) انديشه فلسفی ابن طفيل در داستان حی بن يقظان و دلالت های تربيتی حاصل از آن، دانشگاه الزهرا(س)، اندیشه های تربیتی نوین،11،(4)، 37-60..

5. ستاری، علی. (1394). رویکرد های مواجهه با برنامه درسی فلسفه برای کودکان و معرفی راهکار مناسب برای کاربست آن در ایران، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، نوآوری های آموزشی، 15(58)،50 – 70.

6. ستاری، علی؛ یزدانی منش، فاطمه؛ فرازی، عباس. (1396). بررسی نظریه کنش ارتباطی هابرماس و دلالت های آن در آموزش عالی و دانشگاه در ایران، دانشگاه شهید چمران، علوم تربیتی، 24(1)، 150-121.

7. ستاری، علی. (1396). بررسی و نقد روش تحلیل مفهومی با گرایش به پوزیتیویسم منطقی در پژوهش های تربیتی، دانشگاه الزهرا (س)، اندیشه های نوین تربیتی، 13(1)، 114-91 .

8 . ستاری، علی؛ طباطبایی، مریم السادات. (1396).کنش های رفتاری حجاب در واقعه‌ی عاشورا و دلالت های تربیتی حاصل از آن، مرکز تحقیقات زن و خانواده، مطالعات جنسیت و خانواده، 4(2)، 131-111.

9. پرویزی، مهدی؛ ستاری، علی. (1397). بررسی محدوده سنی تحقق درک معقولات ثانیه فلسفی در کودکان،

تربیت اسلامی، 13(26)، 71- 49.

10. ستاری، علی. (1397). اصول تربیت بر اساس مبانی انسان شناختی و ارزش شناختی حکمت متعالیه، تربیت اسلامی، 13(27)، 141-166.

11. ماهروزاده، طیبه؛ ستاری، علی؛ ملکی، زهرا. (1398). تاثیر داستان های کلیله و دمنه بر مهارت های تفکر انتقادی، استدلال و پرسشگری با استفاده از برنامه فلسفه برای کودکان،  تربیت اسلامی، 14(28)، 95-114.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرحهای پژوهشی

1

. پروژه «برنامه‌ريزي جامع آموزشي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي استان قم»، قم: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، 1383. مجری.

2. پروژه «مطالعه و طراحی استراتژي توسعه براي بخش آموزش عالي در استان قم در چهارچوب برنامه چشم انداز 20 ساله» قم: دانشگاه قم، 1389، مجري.

3. پروژه «بررسي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي با توجّه به ويژگي‌هاي اقليمي منطقه‌اي در استان قم »، قم: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، 1380. مجری.

4. پروژه «بررسي تطبیقی روش تدریس كتاب فارسي مقدماتي نهضت سوادآموزي با توجّه به ويژگي‌هاي يادگيري بزرگسالان»، تهران، دفتر تحقیق و تالیف کتب درسی نهضت سواد آموزی، 1374. مجری.

5. طرح «تهيه و تدوين سرفصل هاي رشته فلسفه تعليم و تربيت اسلامي در مقطع کارشناسي ارشد، قم: دانشگاه باقرالعلوم (ع)،» 1391، مجري.

6. پروژه کلان فلسفه برای کودکان با رویکرد اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1394، مجری، (در حال اجرا).

7. طرح تدوین سرفصل دروس رشته پیشنهادی «فلسفه برای کودکان و نوجوانان» در مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)، 1394، مجری، (در حال اجرا).

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

1. آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان، انتشارات سمت، 1397.

2. نقد مباني فلسفي فلسفه براي کودکان، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1394.

3. ترجمه كتاب: «جهاني شدن و اصلاحات آموزشي»، مارتين كارنوي، انتشارات مدرسه، 1385.

 

 

سایر پژوهش ها