زهرا صرفی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق تحصیلات به ترتیب اخذ مدرک

رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

نام دانشگاه

محل دانشگاه

تاريخ اخذ مدرك تحصيلي

عنوان پايان نامه

شهر

كشور

1

کارشناسی

علوم حدیث

دانشگاه قرآن و حدیث

تهران

ایران

1382

------

2

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

دانشگاه تربیت مدرس

تهران

ایران

1386

روش شناسی شرح ملاصالح مازندرانی بر اصول کافی

3

دکتری

علوم قرآن و حدیث

دانشگاه تربیت مدرس

تهران

ایران

1392

بررسی روش های گوناگون واژه شناسی قرآن  در تحقیقات معاصر با تاکید بر نقد کتاب قرائت آرامی سریانی قرآن

 

 

زمینه های تدریس

روش تحقیق و ماخذشناسی

جریان شناسی مطالعات قرآنی معاصر

  مفردات قرآن و تفسیر موضوعی

روش‌ها و جریان‌های تفسیری

مطالعات میان‌رشته‌ای علوم قرآن و حدیث

 

 

سوابق تدریس

رديف

محل خدمت

سمت

سال

1

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

استاد مدعو

1389 تا 1390

2

دانشگاه آزاد اسلامی

استاد مدعو

1391

3

دانشگاه قرآن و حدیث

استاد مدعو

1393
4 دانشگاه الزهرا س عضو هیات علمی از سال 1392 تاکنون
 
 

برگزاری کارگاه آموزشی

 
  •  آشنایی با نرم‌افزارهای نور
  •  آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی داخلی حوزه علوم قرآن و حدیث
  •