دکتر مریم صف آرا، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) 

     

       مریم صف آرا

       استادیار گروه روان شناسی پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا (س)

 

 

 

 

 

 

 دكتري (Ph.D) : روانشناسی بالينی، دانشگاه علوم پزشکی دهلی، دپارتمان روانپزشکی، هند، 1389

 تحصيلات حوزوي:طلبه سطح 2 حوزه علميه (جامعه الزهرا قم)

 زمینه فعالیت:روانشناسی اسلامی ، روانشناسي دين و معنویت، روان درماني معنوي، سلامت معنوی ،شناخت درماني

 

 آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، پژوهشکده زنان

 پست الکترونیک : m.safara@alzahra.ac.ir safara_maryam@yahoo.com

 تلفن:021856920

 دورنگار :02188049809

 شبکه های علمی :ORCID, SCOPUS, Research Gate, Publons, LinkedIn, Google Scholar


افتخارات علمي:
» پژوهشگر برتر دانشگاه سال 1395  
» پژوهشگر برتر پژوهشکده زنان سال1396

» پژوهشگر برتر پژوهشکده زنان سال 1397
» پژوهشگر برتر گروه سال 1394