سیده اسماء حسینی ، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)

سوابق اجرایی

فعالیت‌های فرهنگی-اجرایی

·         عضویت در کمیته ترفیع و ارتقاء گروه روان‌شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهرا (س) 

·         انجام امور مربوط به ایجاد رشته روان‌شناسی بالینی در واحد ارومیه دانشگاه الزهرا (س) (۱۳۹۸)

·         عضویت در کمیته علمی همایش قرآن و روان‌شناسی دانشگاه تهران (۱۳۹۸)

·         سخنرانی در دبیرستان دهخدا پیرامون موضوع روش‌های ارتقای سلامت روان خانواده: نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۸

·         همکاری با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه قوه قضائیه در اجرای آزمون تخصصی مشاوران خانواده به عنوان عضو تیم مصاحبه‌کنندگان:‌ تابستان ۹۸ ،۳ روز

·         همکاری با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه قوه قضائیه در اجرای آزمون تخصصی مشاوران خانواده به عنوان عضو تیم مصاحبه‌کنندگان:‌ پاییز ۹۸ به مدت ۳ روز

·         برنامه‌ریزی برای ارائه سخنرانی استاد دکتر سعیدی پیرامون روش‌های تدبر در قرآن کریم. نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۸

·         برنامه‌ریزی برای ارائه سخنرانی خانم دکتر النا موسوی پیرامون حقوق متقابل زوجین بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸

·        .  بازنگری برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته روان شناسی و مقایسه آن با سایر کشورهای جهان (۱۳۹۹)

 

برگزاری اردو

·         برگزاری برنامه بازدید دانشجویان روان‌شناسی از پژوهشگاه شهید رضایی (واقع در دانشگاه شریف): نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۸: برای دو کلاس

·         برگزاری برنامه بازدید دانشجویان روان‌شناسی از مرکز مشاوره و روان‌شناسی گروه آتیه درخشان ذهن: نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۸: برای دو کلاس

·         برگزاری برنامه بازدید دانشجویان روان‌شناسی از مرکز نوآوری مانا (واقع در دانشگاه علم و صنعت): نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸