سیده اسماء حسینی ، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : روان‌شناسی سلامت از دانشگاه تهران

 

كارشناسي ارشد: روان‌شناسي باليني از دانشگاه شاهد

كارشناسي : روان‌شناسي باليني از دانشگاه تهران

 

زمینه های تدریس

   روان‌شناسی اسلامی

   مدیریت استرس

   بهداشت روانی

   روان‌شناسی صنعتی-سازمانی

   روان‌شناسی جنسیت

  .آسیب‌شناسی روانی

  .زمینه روان‌شناسی عمومی

  .روان شناسی خانواده

  .روان شناسی بازی