سیده اسماء حسینی ، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)


سیده اسماء حسینی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)

 
استادیار گروه روان‌شناسی


   دكتري (Ph.D) : روان‌شناسی سلامت

   كارشناسي ارشد: روان‌شناسی بالینی

   كارشناسي : روان‌شناسی بالینی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

   تلفن: ۸۸۰۴۴۰۴۰

   پست الکترونیک: S.A.Hosseini@AlZahra.ac.ir