رضا سمیع زاده، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :مهندسی صنایع-IT

 

كارشناسي ارشد: مهندسی صنایع- برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

كارشناسي : مهندسی صنایع- تولید صنعتی

 

زمینه های تدریس

سیستم های اطلاعات مدیریت (کارشناسی)

مهندسی سیستم های اطلاعاتی (کارشناسی ارشد و دکترا)

داده کاوی (کارشناسی ارشد و دکترا)

تحلیل سیستم ها (کارشناسی)

معماری سازمانی (کارشناسی ارشد)

مدیریت ارتباط با مشتری (کارشناسی ارشد)