دکتر شهره روشنی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

   

1.  مقالۀ «مواجهۀ زنان با اختلال در احساس آرامش در زندگي زناشويي» چاپ شده در فصلنامه علمی- پژوهشی «زن در توسعه و سیاست»، دوره 15، شماره 2، تابستان 1396.


2.  مقالۀ «راهبردهای زنان برای کسب آرامش در زندگی زناشویی و پیامدهای آن» چاپ شده در فصلنامه علمی- پژوهشی «پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده»، سال چهارم، شماره 6، بهار و تابستان 1395.


3.  مقالۀ «تجربه احساس آرامش زنان در زندگی زناشویی: مطالعه ­ای کیفی با رویکرد نظریۀ مبنایی» چاپ شده در فصلنامه علمی- پژوهشی «مطالعات زن و خانواده»، دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394.


4.  مقاله «پیامدهای طلاق عاطفی و استراتژی­ های مواجهه با آن» چاپ شده در فصلنامه علمی- پژوهشی «خانواده پژوهی»، شماره 26، تابستان 1390.


5.  مقاله «طلاق عاطفی: علل و شرایط میانجی»، چاپ شده در فصلنامه علمی- پژوهشی «بررسی مسائل اجتماعی ایران»، شماره 3، پاییز 1389.


مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی


1.  مقالۀ «بررسی برنامۀ درسی کارشناسی ارشد رشتۀ مطالعات زنان و ارائۀ مدلی جدید»، ارائه شفاهی در اولین همایش ملّی «رشتۀ مطالعات زنان، افق­ها، رهیافت­ها، راهکارها»، برگزار شده در دانشگاه خوارزمی، اسفند 1396.


2.  مقاله «تمایزات نسلی در تجربۀ احساس آرامش زنان در زندگی زناشویی»، ارائه شفاهی و چاپ شده در کتاب مقالات دومین کنگره بین المللی «نقش زنان در سلامت خانواده و جامعه»، برگزار شده در دانشگاه الزهرا (س)، فروردین 1396.


3.  مقاله «زنان و طلاق عاطفی: ارائۀ یک تیپولوژی»، چاپ شده در کتاب خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی «نقش زنان در سلامت خانواده و جامعه»، برگزار شده در دانشگاه الزهرا (س)، اردیبهشت 1391.


4.  مقاله «طلاق عاطفی، زمینه­ ها و پیامدها»، ارائه شفاهی در نشست تخصصی «طلاق، بحران یا راه حل؟!»، برگزار شده در دانشگاه تهران، آبان 1389.طرحهای پژوهشی


1.  مجری طرح پژوهشی «بررسی چالش های مطالعات زنان در ایران به مثابۀ رشته ای دانشگاهی»، 1397، پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا (س).


2.  همکار طرح پژوهشی «راهکارهای کاهش طلاق در ایران»، 1396، به سفارش معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری.


3.  همکار طرح پژوهشی «راهکارهای کاهش آسیب­ های زنان سرپرست خانوار»، 1396، به سفارش معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری.

 

4.  همکار در طرح پژوهشی «بررسی میزان و علل و عوامل مؤثر بر طلاق عاطفی در شهر ارومیه»، 1391، به سفارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه ارومیه.


5.  همکار طرح پژوهشی «سنجش سرمایه اجتماعی در شهر تهران»، 1390، به سفارش شهرداری تهران.


6.  همکار اصلی طرح پژوهشی «زنان و اوقات فراغت»، 1389، به سفارش شهرداری تهران.اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری


افتخارات/جوایز


کتب تألیف/ترجمه شده


سایر پژوهش ها