دکتر شهره روشنی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)

دکتر شهره روشنی

عضو هیأت علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا (س)

 
استادیار

 

 

 
 


   دكتري (Ph.D) : مطالعات زنان، حقوق زن در اسلام

   كارشناسي ارشد: مطالعات زنان، زن و خانواده

   كارشناسي : مهندسی کامپیوتر، نرم افزار


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، پژوهشکده زنان.

   تلفن: 85692180-021

   دورنگار : 88049809-021

   پست الکترونیک : sh.rowshani@alzahra.ac.ir  ,   shohre.rowshani@gmail.com