دکتر محمودرضا روحاني ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : فيزيك پلاسما

كارشناسي ارشد:   

كارشناسي :

 

زمینه های تدریس