الهام روشن بین ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی

   عضو کمیته مسابقات دانشکده ریاضی