وجیهه رضوانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :دکتری تخصصی زبان روسی از دانشگاه تهران

 

كارشناسي ارشد:کارشناسی  ارشد زبان روسی از دانشگاه تهران

كارشناسي : کارشناسی زبان و ادبیات روسی از دانشگاه تهران

 

زمینه های تدریس