زهرا رزمی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

- مفهوم جهانی شدن اقتصاد، فرایندی قابل تحلیل

- طراحی سیستم خبره فازی استخدام کارکنان فناوری اطلاعات

- عوامل مؤثر بر طراحی مدل کسب و کار همراه در حوزه ی مدیریت زیر ساخت

- خوشه بندی مشتریان به منظور تدوین استراتژی تخفیف دهی، مطالعه موردی شرکت کدبانو

- پژوهشی در تاثير‌گذاری ارزش پيشنهادي حوزه واسط مشتري، جهت طراحي مدل كسب و كار همراه با رويكرد BMO

-Practical soft structure of knowledge  leverage in active organization in information technology industry.

-Peresenting  mobil  wirless technology acceptance in fuzzy approach in active organization in information technology sector.

- ارائه مدل پیاده سازی مدیریت دانش با رویکرد فازی در صنعت فناوری اطلاعات

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

- بررسی کارایی شاخص های تکنیکال در پیش بینی جهت حرکت شاخص قیمت سهام با استفاده از تکنیک های داده کاوری مطالعات مورد بورس اوراق بهادار تهران

-Identification and Ranking of Knowledge Requirements of Designing Knowledge base in Tourism Industry

- تعیین زیر ساخت های سازمانی در پیاده سازی مدیریت دانش در راستای ایجاد استراتژی های سازمانی

- بهبود خدمات الکترونیک با رتبه بندی کارکنان فناوری اطلاعات در این سازمان ها بررسی نقش منابع انسانی و رابطه ای فن اوری اطلاعات بر چابکی فرایندهای سازمانی

- فرهنگ و رفتار شهروندی: تأمین منافع عمومی در حاکمیت خوب شرکتی

- ارائه مدلی در مدیریت جهادی

- بنیادهای کاربردی ارتقاء دانش در سازمان های حوزه فناوری اطلاعات

- بررسی سطح بلوغ مدیریت دانش در شرکت مدیریت نیروی برق دماوند و مگفا

- ارائه مدل پذیرش تکنولوژی در شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات

- پژوهشی در نقش اشتراک دانش بر بهبود تصمیم گیری سازمانی

- تأثير انتقال سرمايه هاي فكري و شبكه سازي در مديريت دانش

- A Model of Intention to Use Mobile Wireless Technology With Fuzzy Approach

 

- سیستم فازی تخمین تغییرات قیمت کالا در یک برند تجاری

 بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر نوآوری سازمانی-

- مطالعه و بررسی عوامل مؤثر بر حفظ و ایجاد حریم‌خصوصی در محیط رایانش‌ابری از دیدگاه رفتارسازمانی

- بررسی رابطه بین مدیریت فرآیندهای کسب و کار و شاخص های فرهنگ سازمانی رابینز

- تأثیر فرهنگ سازمانی بر ارتباط بین کاربرد سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی و منفعت آن

- بررسی رابطه هوش سازمانی با میزان استفاده از فناوری اطلاعات در شرکت بیمه ایران

مطالعه و بررسی تأثیر نقش چابکی فناوری اطلاعات و معماری سازمانی بر حاکمیت شرکتی

- بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر نوآوری سازمانی

 - تأثیر عملکرد تیمی بر موفقیت مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

- مطالعه و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سیستم های اطلاعاتی

- تأثیر پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمان و رضایت مشتری


 

طرحهای پژوهشی

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

- مدیریت دانش، فرایند و زیر ساخت، اثر بخشی و بلوغ

- سیستم های اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی

- مدیریت دانش، مدل ها و ابزارهای کاربردی

 

 

سایر پژوهش ها