مینا رنجبر فرد ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

مقالات علمی-پژوهشی:

 

Mirsalari S.R., and Ranjbarfard M., (2020), A model for evaluating of enterprise architecture quality, Evaluation and Program Planning journal, Vol. 83

 

Ranjbarfard M. and Hatami Z., (2020), "Critical Success Factors for Implementing Business Intelligence Projects (A BI Implementation Methodology Perspective)", Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, Vol. 15, , pp.175-202

 

Ranjbarfard M. and Ahmadi Sh., (2020), "A Study of Data Requirements for Data Mining Applications in Banking", Journal of Digital Information Management, Vol. 18 (3), pp.109-117

 

Ranjbarfard M. and Heidari Sureshjani M., (2018) "Offering a framework for value co-creation in virtual academic learning environments", Interactive Technology and Smart Education, Vol. 15 Issue: 1, pp.2-27

 

Ranjbar, M. (2016), “Customer Knowledge Management Maturity Model for the Insurance Sector”. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol, 10 (7): 938-951

 

Ranjbar, M., Aghdasi, M., López-Sáez, P. and Navas-López, J-E., (2014), “The barriers of knowledge generation, storage, distribution and application that impede learning in gas and petroleum companies”, Journal of Knowledge Management, Vol 18, No.3

 

Ranjbar, M., Aghdasi, M., Albadvi, A. and Hasanzadeh, M., (2013). “A process-based method for identifying knowledge management problems”.Business Process Management journal Vol. 19 No.2

 

Ranjbar, M. and Aghdasi, M., (2008). “Developing a Customer knowledge management maturity model (CKMMM)”. The international journal of knowledge, culture and change managemen,  Vol 8No. 9

 

 

رنجبرفرد. م، رحیمی. ژ، (1399)، شناسایی و رتبه بندی معیارهای انتخاب دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد با رویکرد تاپسیس فازی از دیدگاه دانشجویان، دوفصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، پذیرش شده در دست چاپ

 

رنجبرفرد. م، خیری. م، (1398)، بررسی نقش اینفوگرافی در ارزیابی وب­­سایت­ها، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره 34، شماره 4، ص 1723-1754

 

لیلی. آزاده، رنجبرفرد. مینا، (1398)، مروری بر مدل های آمادگی هوش کسب وکار، فصلنامه رشد فناوری، پذیرش شده در نوبت چاپ

 

رنجبرفرد. م، اعرابی مقدم. ح، (1398)، سیستم پشتیبان تصمیم­گیری به منظور مکان­یابی پارکینگ­های طبقاتی در محیط شهری، مورد مطالعه: شهر تهران، مجله تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال 19، شماره 52، ص 257-277

 

 رنجبرفرد. م، قلمی. ع، (1397)، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر انتخاب نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره 34، شماره 2، زمستان 1397

 

رنجبرفرد. م، جنگجو. ز، (1396)، مروری بر مدل­های بلوغ در حوزه مدیریت فرآیند کسب و کار، مجله مدیریت کیفیت و استاندارد، تابستان 1396

 

رنجبرفرد. م، (1395)، "رویش نظریه با استفاده از مطالعه موردی" ،فصلنامه ترویج علم، سال هفتم، شماره 9، پائیز و زمستان 1394

 

رنجبرفرد.م، بختیاری.س.م، (1393)، "شناسایی و اندازه­گیری فاکتورهای موثر بر رضایت بیمه گذاران شخص ثالث بر اساس شاخص رضایت مشتری اروپایی (مورد مطالعه: بیمه ایران)". پژوهشنامه بیمه- شماره 1- بهار 93

 

رنجبرفرد.م، اقدسی.م، البدوی.ا، حسن زاده.م، (1392)، شناسایی موانع مدیریت دانش برای چهار نوع فرآیند کسب و کار. مجله مدیریت فن آوری اطلاعات، دوره 5، شماره 1، بهار 92

 

رنجبرفرد.م، اقدسی.م، حسن زاده.م، البدوی.ا، (1391)، مطالعه وضعیت موانع مدیریت دانش در واحدهای مختلف شرکت­های گاز، فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاهی، سال 46، شماره 62، زمستان 91

 

اقدسي.م، رنجبرفرد.م، (1388)،"سنجش سطح بلوغ مديريت دانايي مشتري در شرکت هاي بيمه ايران". پژوهشنامه بیمه – شماره 1بهار و تابستان 88 - شماره 93 و 94

 

 

سخنرانی در کنفرانس ها و محافل خارجی و داخلی:

Aghdasi, M., M. Bazrafshan, and M. Ranjbarfard, (2015), “Identifying the Barriers of Knowledge Transfer in Collaborative Processes of Public Service Sector: A Study of Tax Determination process”, in Industrial Engineering Operations Management, A. Ali, Editor. 2015, IEEE: Dubai, (in English)

Aghdasi.M, Ranjbarfard.M, Asadi.Y, (2011), "The applications of knowledge creation in pulled and pushed innovation management processes",10th International Research Conference on Quality, Innovation & Knowledge Management, 15 - 18 February, Malaysia, (in English)

 

 

رنجبرفرد. م، پروانه. ا، (1398)، قیمت گذاری بهینه بیمه نامه با استفاده از روش های داده کاوی، بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه، تهران

ارمندي. م، رنجبرفرد. م، (1397)، رتبه بندی عوامل تاثیرگذار در ارزیابی امنیت اطلاعات سازمان مبتنی بر استاندارد بین المللی ایزو 27001، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی، مارمارا استانبول

رنجبرفرد. م، اعرابی مقدم. ح، (1397)، بررسی معیارهای موثر در مکان یابی پارکینگ های طبقاتی، کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی عمران، معماری و علوم جغرافیایی، تهران

رنجبرفرد. م، مهدیانی. پ، (1397)، بررسی کاربردهای داده کاوی در مدیریت مشتریان شرکت های هواپیمایی، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، تهران

رنجبرفرد. م، داودی. م، (1397)، بررسی عوامل تاثیرگذار بر هدایت تحصیلی در نظام جدید آموزش و پرورش ایران، دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، کرج

رنجبرفرد. م، میرسالاری. ر، (1396)، " بررسی چابکی سازمانی و شناسایی شاخصهای اصلی سنجش آن در سازمان "، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، اردیبهشت 96

رنجبرفرد. م، حیدری. م، (1395)، " ارایه چارچوب آموزشی منعطف و مشارکتی، بمنظور خلق مشترک ارزش در محیط های یادگیری مجازی"، پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی، 24 آذر 95

فدایی. م، رنجبرفرد. م، (1395)، "بررسی تطبیقی مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی و مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر موبایل "، پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی، 24 آذر 95

رنجبرفرد. م، علی پوریان. ف، (1395)، "بررسی عوامل موثر بر درجه موفقیت توسعه محصول جدید مشارکتی"، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شهریور 95 دانشگاه شهید بهشتی

رنجبرفرد. م، میرسالاری. ر، (1395)، "مروری نظام­مند بر چهارچوب­ها، مزایا، شاخص­های سنجش و فاکتورهای کلیدی موفقیت معماری سازمانی"، اولین کنفرانس ملی نوآوری در مدیریت سیستم­ها و فناوری اطلاعات با رویکرد هوشمندی کسب و کار، مهر 95 دانشگاه الزهرا

رنجبرفرد. م، رستمی. س، (1395)، " بررسی کاربرد سیستم­های پشتیبان تصمیم­گیری در حوزه سلامت با تاکید بر برنامه­ریزی و مدیریت بیمارستان­ها "، اولین کنفرانس ملی نوآوری در مدیریت سیستم­ها و فناوری اطلاعات با رویکرد هوشمندی کسب و کار، مهر 95 دانشگاه الزهرا

حسینی م.، سپهری م.م، رنجبرفرد م.، (1393)، "سامانه مدیریت دانش، گزیری هوشمند برای بهبود در مدیریت خطاهای درمان"، هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش- تهران اسفند 93

کاظمی. زهرا، رنجبرفرد. مینا، اقدسی. م، (1393)، "کشف واستخراج دانش از فرآیندهای مرکزتماس برپایه فرآیند کاوی (مطالعه موردی مرکز تماس 122 سازمان آب و فاضلاب استان تهران"، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر تیر ماه 93

رفیعی پور. الناز، رنجبرفرد. مینا، (1393)، "نقش رسانه های اجتماعی در رابطه بین بیمه گران و مشتریان"، بیست ویکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه، آذر 93

کاظمی. زهرا، رنجبرفرد. مینا، اقدسی. م، (1392)،"بررسی مدل مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر پیاده سازی آن در مراکز تماس"، ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش، دانشگاه شهید بهشتی، تهران اسفند 92

حسینی م.، سپهری م.م، رنجبرفرد م.، (1392)، "طراحی چارچوب مدیریت دانش هم‌افزا در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی"، ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش- تهران اسفند 92 دانشگاه شهید بهشتی

آرش. غلامرضا، تقي زاده نوعي. م، رنجبرفرد. م. (1389). "يکپارچه سازي مديريت فرآيند حفظ و نگهداري اسناد الکترونيکي در وزارت جهاد کشاورزي". اولين همايش بين المللي مديريت فرآيندهاي سازماني. دانشگاه تربیت مدرس

اقدسي.م، نراقی. ن، رنجبرفرد.م. (1389)،" مدل شناسايي مشکلات دانشي در فرآيند مديريت زمان پروژه طرح و ساخت".  دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها

اقدسي.م، رنجبرفرد.م، تقي زاده نوعي، م. (1389). "مدلسازي و استخراج دانش در فرآيندهاي کسب و کار". اولين همايش بين المللي مديريت فرآيندهاي سازماني. دانشگاه تربیت مدرس

رنجبرفرد.م،اقدسي.م. (1388)، "مقايسه تطبيقي تکنيک­هاي  مدلسازي دانايي در فرآيندهاي کسب و کار (با تاکيد بر فرآيندهاي دانايي­گرا)". اولين کنفرانس ملي مديريت فرآيندها در سازمانهای خدماتی، دانشگاه تهران

رنجبرفرد.م،اقدسي.م.(1388)، "فرآيندکاوي: مفاهيم، رويکردها و کاربردها. اولين کنفرانس مديريت فرآيندها در سازمانهاي خدماتي"، دانشگاه تهران

رنجبرفرد.م، اقدسي.م، (1386)، "كاربرد مديريت ارتباط با مشتري دانايي محور در توسعه محصول جديد( استفاده از دانايي مشتري جهت كسب مزيت رقابتي)". اولين کنفرانس ملي مديريت ارتباط با مشتري. دانشگاه تربیت مدرس

رنجبرفرد.م، اقدسي.م، (1387)، كاربرد مدیریت دانایی در فرآیندهای مدیریت ارتباط با مشتری. اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش.

سمینار "روش­های محاسبه دوره عمر مشتری" برای مدیران و کارشناسان گروه مپنا- 1398

سمینار "حفظ و نگهداری مشتری" برای مدیران و کارشناسان شرکت بیمه دی، خرداد1394

سمینار "سرویس گرایی در طراحی معماری سازمانی" برای مدیران و کارشناسان فاوا در شهرداری اصفهان، 1391

سمینار"کاربردهای مهندسی صنایع در صنعت" برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور فرمهین، اردیبهشت 1390

 

سوابق داوری پژوهشی:

 

 International journal of knowledge, culture and change management

Iranian Journal of Management Studies

Int. J. of Process Management and Benchmarking

Sage

 

 

پژوهشنامه بیمه

مجله علمی پژوهشی شریف

فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی

فصلنامه پژوهش­های مدیریت در ایران

فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت برند

دومین جشنواره بین المللی جوایز تحقیق و توسعه ایران(IRDA)، انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنعت، معدن و تجارت، 1391

یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دی ماه 1393

سومین کنفرانس ملی سیستم­های اطلاعاتی- بهمن 195- دانشگاه تهران

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت- دی ماه 1395- دانشگاه شریف

اولین کنفرانس ملی نوآوری در مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات با رویکرد هوشمندی کسب و کار- مهر 1395- دانشگاه الزهرا

 

ترجمه و تالیف:

 

تالیف کتاب "مدیریت دانش فرآیندهای کسب و کار، به همراه جعبه ابزار مدیریت دانش فرآیندگرا"، 1394، نشر کتابدار

ترجمه کتاب "مدیریت ارتباط با مشتری، مفاهیم و فناوری­ها"، " سیدی سیده سمانه و رنجبرفرد مینا، (1397) ، نشر آتی­نگر، تهران

ترجمه کتاب "تغییر در فرآیندهای کسب و کار"، نویسنده پاول هارمون (2007)

تالیف محتويات دوره الكترونيكي درس "طراحی و مهندسی سازمان" با همكاري شركت مگفا براي دانشگاه تربيت مدرس، 1388

 

 

طرح های پژوهشی، مشاوره و سوابق اجرایی:

مدیرگروه مدیریت- دانشگاه الزهرا-1399

مجری پروژه معماری سازمانی- سازمان ملی بهره وری-1398

موسس استارت آپ فن فیکس (پذیرفته شده در لیست شرکت های خلاق و نوآور)- 1396

معاون گروه مدیریت دانشگاه الزهرا- 1394 و 1395

مجری طرح پژوهشی ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد کارکنان ستادی بیمه دی- 1395

ناظر طرح تحول و عضو شورای فناوری اطلاعات شرکت بیمه دی-1394

مجری پروژه نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی دوره های ضمن خدمت کارکنان دانشگاه الزهرا- 1393

سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات- شرکت بیمه دی-1393

مجری پروژه برنامه­ریزی استراتژیک شرکت بیمه دی-1393

طرح پژوهشی ارزيابي سطح قابليت هاي كليدي شرکت مپنا-1392

طرح پژوهشی طراحی مدرسه توسعه محصول جدید و مدیریت تامین کنندگان در شرکت همراه اول-1392

پروژه برنامه سه ساله دوم فاوای شهرداری اصفهان با رویکرد معماری سرویس گرا-1392

مشاوره مدیریت فرآیندهای سازمانی- بیمه آسیا-1392

مشاوره پیاده سازی پروژه های بهبود تعالی سازمانی (برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت دانش، اندازه گیری عملکرد، مدیریت فرآیندها)- بیمه ایران-1390

پروژه پایلوت مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)- بیمه ایران-1389

طرح پژوهشی مهندسی مجدد فرآیندهای آموزشی و پژوهشی با دانشگاه تربیت مدرس-1388

پروژه وب کاوي براي دوره E-learning فن آوري اطلاعات دانشگاه تربيت مدرس با استفاده از نظريه فازي-1388

پروژه رتبه بندي پيمانكاران با استفاده از روش هاي PROMETHEE و ELECTRE- 1388

مشاوره بازاریابی و فروش پارکینگ های طبقاتی– شرکت کیمیاصدر-1387

پروژه شبيه سازي فرآيندهاي واحد اورژانس يك بيمارستان-1387

پروژه برآورد فضاي مورد نياز سالن غذاخوري دانشگاه با استفاده از تئوری صف-1387

مدیر تضمین کیفیت- شرکت کیمیا صدر-1386

پروژه تهيه يک سيستم خبره جهت تصميم گيري در خريد سبد سهام توسط نرم افزار FOOPES- 1386

پروژه تهيهbusiness plane  يک شرکت الکترونیکی با استفاده از تكنولوژي موبايل-1385

کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی- ماشین سازی اراک-1385

پروژه MIS   جهت استفاده کارشناس بازار بورس-1384

پروژه بازطراحی طرح استقرار واحد متالورژي کارخانه ماشين سازي اراک-1384

پروژه دانشگاهي طرح ريزي طرح ريزي يک کارخانه توليد کننده محصولات موج گير باک بنزين خودرو RD و جدار پنجره رنو-1383

پروژه تهیه طرح توجيح اقتصادي کارخانه چيني بهداشتي-1383

پروژه بررسي کل تعداد نفر ساعت مورد نياز در پروژه ساخت بويلر کرمانشاه در کارخانه آذراب اراک-1383

پروژه تعميرات نگهداري ماشين آلات کارخانه سوسيس و کالباس خوراک آفرين همدان-1382

پروژه ارزيابي کار و زمان سنجي محصول موجگير باک بنزين خودرو RD توليد کارخانه اهرام يدک همدان-1382

 

 

سوابق راهنمایی و مشاوره پایان نامه:

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد:

ارائه مدل داده­ای به منظور توسعه کاربردهای تحلیلی در صنعت بیمه – الهه پروانه- دفاع 1397

طراحي سيستم خبره فازي جهت ارزيابي وضعيت حاكميت فناوري اطلاعات در سازمان- نسرین وفاداری-دفاع 1397

بررسي اثر بخشي بازاريابي محتواي ويدئويي بر ارزش ويژه برند در شبكه اجتماعي اينستاگرام- آرمنوش آرچونیانی- دفاع 1397

طراحي و پياده سازي سيستم خبره ضريب دار سلسله مراتبي جهت ارزيابي امنيت اطلاعات سازمان مبتني بر استاندار بين المللي ايزو 27001- ملیکا ارمندی- دفاع 1397

تاثير تعاملات مشتري برشاخص هاي مشتري مداري درسايت هاي خريد آنلاين- الهه سلیمان پور- دفاع 1397

ارائه سيستم تصميم يار هوشمند براي هدايت تحصيلي پايه نهم- محدثه داودی- دفاع 1397

طراحی سیستم پشتیبان تصمیم به منظور مکان یابی پارکینگ های طبقاتی در محیط شهری- حوریه اعرابی مقدم- دفاع 1397

ارائه مدل داده اي مناسب در بانك ها به منظور بهره گيري از كاربردهاي داده كاوي- شهیده احمدی- دفاع 1396

عارضه يابي فرايندهاي بيمارستاني با رويكرد كاهش خطاهاي هرگز نبايد- نگار شاهسواری- دفاع 1396

طراحي و توسعه سيستم خبره مبتني بر دانش جهت تشخيص و درمان اختلالات اضطراري در كودكان زير 6 سال- سمیه رستمی- دفاع 1396

بررسي رفتار مصرف كننده به ازاي سياست هاي ترفيعي تخفيف با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي - مطالعه موردي فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه- رضوان تیماجی- دفاع 1396

مقايسه مدل هاي ارزيابي آمادگي BI ورتبه بندي عوامل موثر برآمادگي BI باستفاده از روش هاي MADMفازي- آزاده لیلی- 1396

بررسي متدولوژي هاي پياده سازي هوش كسب وكاروشناسايي عوامل مهم درپياده سازي پروژه هاي هوش كسب وكار- زینب حاتمی- 1396

ارائه چارچوب خلق مشترك ارزش درمحيطهاي يادگيري مجازي دانشگاهي- محبوبه حیدری- دفاع 1395

بررسي ارتباط متقابل پروژه هاي مديريت دانش ومديريت ارتباط بامشتريان ازمنظر قابليتها- الهام ایمان پور- دفاع 1395

بررسي نقش معماري سازماني در ايجادچابكي و سازماني از طريق قابليت سازي فناوري اطلاعات- ریحانه میرسالاری- دفاع 1395

ارائه يك چهار چوب براي خلق ارزش مشاركتي باكمك مشتري در باشگاه مشتريان به منظور توسعه محصولات جديد- فرزانه علی پوریان- دفاع 1395

بررسی نقش اینفوگرافیک بر مولفه های ارزیابی وب سایت ها- منصوره خیری- دفاع 1396

بررسی نقش مدیریت فرآیندهای کسب و کار در اجرای موفق تحولات سازمانی از طریق مفاهیم قابلیت¬های سازمانی پویا- زهرا جنگجو- دفاع 1396

تبیین ارتباطات و تعاملات بین CRM، Electronic-CRM، Mobile-CRM و Social CRM- مهتاب فدایی- دفاع 1396

ارزیابی و مقایسه سه رویکرد آموزشی: سنتی، نرم افزار و بازی سازی- مهشید زندوکیلی- دفاع 1396

شناسایی دغدغه¬های پیاده¬سازی سیستم-های هوشمندی کسب و کار و تدوین شیوه بکارگیری الگوهای معماری سازمانی sebis به منظور پاسخگویی به دغدغه¬ها- دفاع 1395

 

مشاوره:

تاثير اعتماد دروني و بيروني برنوآوري باز، مورد مطالعه شركتهاي تاسيس ساختمان و توليد كننده سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي- بهنوش نصری مهاجری

ارزيابي مديريت امنيت سيستم هاي مديريت دانش درشركتهاي ايراني- حمیده مهدوی

شناسایی عوامل موثر بر اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در باشگاه¬های ورزشی خصوصی شهر تهران- رقیه آلبوغبیش

پذيرش مديريت ارتباط با مشتري اجتماعي دربانكهاي تجاري ايران- وحیده ممیزی

طراحی سیستم خبره فازی تصمیم گیری جهت شرکت در مناقصات فاوا- مونا ناطقی

تاثير مديريت روابط بامشتري اجتماعي  برعملكرد تجارت الكترونيك  درحوزه كسب وكار- مشتري  درايران- مطهره مکعیان

تاثيرانواع دانش مشتري برعملكردمديريت ارتباط بامشتري بااستفاده ازروش كارت امتيازي متوازن (مطالعه موردي بانك پاسارگارد شهرتهران)- ساینا شیرخدایی

تاثير بازاريابي حمايت اجتماعي بركيفيت تجربه مشتريان  وتمايل مشتريان به تبليغ- بهاره صادق آبادی

بررسي عوامل موثر براثر بخشي تبليغات بروي اپليكيشن هاي موبايل دربازار هاي B2C- بیتا طلاکوب

شناسايي چالش هاي پياده سازي نظام مديريت  ارتباط با مشتري- عاطفه بابایی

کاظمی زهرا، کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس

 

افتخارات:

استاد راهنمای پایان نامه برتر- دانشگاه الزهرا-1398

استاد برتر آموزشی گروه مدیریت دانشگاه الزهرا - 1397

عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تربیت مدرس

شاگرد اول دوره دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

رتبه 2 آزمون ورودی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد سال 1385

 

زبان­های خارجی:

انگلیسی:  درک مطلب و خواندن:عالی           نوشتن:عالی صحبت کردن: خوب            

اسپانیایی:   درک مطلب و خواندن: متوسط           صحبت کردن: متوسط

 

شرکت در کارگاه­ها و سمینارهای تخصصی:

دوره الزامات مستندسازی ISO 9001:2000، 7و 8 می 2003، دانشگاه بوعلی­سینا، دریافت گواهینامه از شرکت BQR

Seminar on “knowledge management and process flow direction”, by IkujiroNonaka,  15 Vov, 2011, CUNEF university, Spain, Madrid

Seminar on “Research and Publication Trends”, by Prof. Allan Macpherson, Editor of International Journal Of Management Reviews, 17 Feb, 2012, CUNEF university, Spain, Madrid

 

 

علایق تحقیقاتی:

مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش مشتری

معماری سازمانی و برنامه­ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات

داده­کاوی و هوشمندی کسب و کار

تصمیم­گیری علمی و سیستم­های هوشمندتصمیم­یار

مدیریت فرآیندهای کسب و کار و فرآیندکاوی

مدیریت دانش