مینا رنجبر فرد ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

 

مدیرگروه مدیریت- دانشگاه الزهرا-1399

مجری پروژه معماری سازمانی- سازمان ملی بهره وری-1398

موسس و رئیس هیات مدیره استارت آپ فن فیکس (پذیرفته شده در لیست شرکت های خلاق و نوآور)- 1396

معاون گروه مدیریت دانشگاه الزهرا- 1394 و 1395

مجری طرح پژوهشی ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد کارکنان ستادی بیمه دی- 1395

ناظر طرح تحول و عضو شورای فناوری اطلاعات شرکت بیمه دی-1394

مجری پروژه نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی دوره های ضمن خدمت کارکنان دانشگاه الزهرا- 1393

سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات- شرکت بیمه دی-1393

مجری پروژه برنامه ­ریزی استراتژیک شرکت بیمه دی-1393

همکار در طرح پژوهشی ارزيابي سطح قابليت هاي كليدي شرکت مپنا-1392

همکار در طرح پژوهشی طراحی مدرسه توسعه محصول جدید و مدیریت تامین کنندگان در شرکت همراه اول-1392

همکار در پروژه برنامه سه ساله دوم فاوای شهرداری اصفهان با رویکرد معماری سرویس گرا-1392

مشاور مدیریت فرآیندهای سازمانی- بیمه آسیا-1392

مشاور پیاده سازی پروژه های بهبود تعالی سازمانی (برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت دانش، اندازه گیری عملکرد، مدیریت فرآیندها)- بیمه ایران-1390

مدیر اجرایی پروژه پایلوت مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)- بیمه ایران-1389

همکار طرح پژوهشی مهندسی مجدد فرآیندهای آموزشی و پژوهشی با دانشگاه تربیت مدرس-1388

مشاور بازاریابی و فروش پارکینگ های طبقاتی– شرکت کیمیاصدر-1387

مدیر تضمین کیفیت- شرکت کیمیا صدر-1386

کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی- ماشین سازی اراک