مینا رنجبر فرد ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


 دکتری: مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس، عنوان رساله " :ارائه چهارچوب تبیین رویکردهای مختلف مدیریت دانش در انواع فرآیندهای کسب و کار " نمره 19.60
فرصت مطالعاتی شش ماهه- دانشگاه Complutenseاسپانیا، دانشکده Economics and Business، دپارتمان Business Organization، 2011
 کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس
 کارشناسی: مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی- دانشگاه بوعلی سینا

 

زمینه های تدریس

 دانشگاه الزهرا:

 مقطع کارشناسی ارشد: تاثیر فن آوری اطلاعات بر سازمان-سیستم های پشتیبانی تصمیم (DSS)- سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) - مدیریت دانش(KM)- سیستم¬های اطلاعات استراتژیک و معماری کلان سازمانی- مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)- داده کاوی- کاربرد تئوری تصمیم گیری
مقطع کارشناسی: مدیریت مالی- اقتصاد مهندسی- تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم- کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

 دانشگاه تربیت مدرس:
مقطع کارشناسی ارشد: مهندسي مجدد فرآيندهاي کسب و کار (BPR)- طراحي و مهندسي سازمان

 دانشگاه شاهد:
مقطع کارشناسی:
آمار و احتمال مهندسی

دانشگاه پیام نور :
مقطع کارشناسی
: مدیریت مالی- اصول بازاریابی و مدیریت بازار