مینا رنجبر فرد ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دکتر مینا رنجبر فرد ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا- گروه مدیریت فن آوری اطلاعات - استادیار گروه مدیریت

استاد مدعو دانشگاه تربیت مدرس- گروه مهندسی صنایع

/Portals/151/Ranjbar_resume_1399-06.pdf

   دكتري (Ph.D) :  مهندسی صنایع - دانشگاه تربیت مدرس 

 

   فرصت مطالعاتی : دانشگاه Complutense اسپانیا 

   كارشناسي ارشد:  مهندسی صنایع - دانشگاه تربیت مدرس 

   كارشناسي : مهندسی صنایع (گرایش تولید صنعتی) - دانشگاه بوعلی سینا

   فایل رزومه (لینک دانلود)

 

   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده مدیریت

   تلفن: 85698379

   دورنگار :

   پست الکترونیک :  m.ranjbarfard@.alzahra.ac.ir & mina.ranjbar.ie@gmail.com