ریحانه رمضانی

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشی و ISI

1)     P. Gill, R. Ramezani, M. V. Pour Amiri, A. Ghaemi, T. Hashempour, N. Eshraghi, M. Ghalami, H. A. Tehrani; Enzymed-linked immunosorbent assay of nucleic acid sequencw-based amplification for molecular detection of M. tuberculosis, Biochemical and Biophysical Research Communication, 2006.

2)     P. Gill, M. Forouzandeh, F. Rahbarizadeh, R. Ramezani and M. J. Rasaee; Production of Anti-Digoxigenin Antibody HRP conjugate for PCR-ELISA DIG detection system, Journal of immunoassay & Immunochemistry, 2006, Vol. 27, p: 303- 318.

3)     R. Ramezani, M. Sadeghizadeh, M. Behmansh, S. hosseinkhani, Characterization of zwitterionic phosphatidylcholine-based bilayer vesicles as efficient self-assembled virus-like gene carriers. Molecular Biotechnology, 2013.

4)     R. Ramezani, M. Sadeghizadeh, M. Behmansh, S. hosseinkhani, Gene transfer to eukaryotic cells by a virus-like liposomal nano-system, Journal of police medicine, 2012, vol. 1, p: 71-80.

5)     Reihaneh Ramezani, Zahra Kardoost Parizi, Nassim Ghorbanmehr, Hamideh Mirshafiee Rapid and simple detection of Escherichia coli by Loop-Mediated Isothermal Amplification Assay in Urine Specimens, Avicenna Journal of Medical Biotechnology, October-December 2018, 10 (4): 269-271.

6)     23)        Keshtadr F, Ramezani R. Expression level of miR-9 in exosomes derived from ovarian epithelial carcinoma cells and the effects of exosome treatment on VEGF expression in human umbilical vein endothelial cells. Pathobiology Research. 2018;21(1):35-40.

7)     Reihaneh Ramezani, Mahdi Forouzandeh Moghadam, Pooria Gill , Mohammad Javad Rasaee, Development of sensitive and rapid RNA-based isothermal amplification method for detection of Mycobacterium tuberculosis, Avicenna Journal of Medical Biotechnology, 2018 (in press)

8)      ریحانه رمضانی، تعیین الگوی مقاومت به آنتی بیوتیک در بین عوامل باکتریایی عفونت ادراری زنان، در بیمارستان رسالت شهر تهران، سال 1394، فصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری ایران، سال بیست و یکم، شماره 73، صفحات 59 تا 64.

9)      ریحانه رمضانی، صدیقه رمضانی، بررسي شيوع و دلايل روي­آوري به روش­هاي درماني جايگزين پزشكي رايج: (مطالعه موردي شهر تهران)، مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي البرز، تابستان، سال 1396 ،شماره6 ،صفحه:178 198.

10)  ریحانه رمضانی، نفیسه سادات فروتن، تکثیر  RNA با تکنیک  NASBA روش مولکولی نوین برای شناسایی بیماری­های عفونی، فصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری ایران، 1396، سال بیست و دوم، شماره 78، صفحات: 1-13.

11)  سیده فاطمه موسوی، ریحانه رمضانی، پیش بینی رشد پس آسیبی براساس علائم یادبود و نشخوار فکری در زنان مبتلا به سرطان، روانشناسی سلامت، 1397، 7(2).

12)  ریحانه رمضانی، صدیقه رمضانی؛ بررسی قابلیت زیست ژنی در توضیح حیات علمی و دلالت های سیاستگذارانه آن، سیاست نامه علم و فناوری، 1397، 8 (1).

 

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

1)     R. Ramezani, M. Forouzandeh, P. Gill, M. J. Rasaee, M. Ghalami, A. Zia Zarifi; Nucleic Acid Sequence-Based Amplification (NASBA) for detection of EF-Tu mRNA of Mycobacterium tuberculosis, The 8th Iranian Congress of Biochemistry and first International Congress of Biochemistry and molecular Biology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

2)     M. Forouzandeh, P. Gill, R. Ramezani, M. J. Rasaee, M. V. Pour Amiri, M. Ghalami, A. Zia Zarifi, Designing and development of novel NASBA-ELISA system for Rapid detection of Mycobacterium tuberculosis EF-Tu mRNA, The 13th Iranian Biology Conference and First International Conference of Biology, Gilan University, Rasht, Iran.

3)       R. ramezani, M. Sadeghizadeh, M. Behmanesh, S. Hosseinkhani, Constructing the most similar self-assembled structure to virus by efficient encapsulation of DNA into neutral liposome, 5th International congress of biochemistery and molecular biology & 13th Iranian congress of biochemistry, Shahid Sadughi university, Yazd

4)       R. ramezani, M. Sadeghizadeh, M. Behmanesh, S. Hosseinkhani, DNA delivery by a neutral liposomal nanosystem: an introduction to virus-like gene delivery systems, 1th Tabriz international life science conference & 12th Iran biophysical chemistry conference, Biotechnology research center, Tabriz University of Medical Science, Tabriz, Iran.

5)       Reihaneh Ramezani, Resistance patterns of bacteria causing urinary tract infection in Resalat Hospital, Tehran, in 2015, the 5th International Conference on Women’s Health, 2016.

6)       Reihaneh Ramezani, The role of mitochondria in women infertility, International Congress on Reproduction-ISERB 2017, Tehran.

7)       Reihaneh Ramezani, DNA- Neutral Lipid Self Assemblies as Nanobiocarriers, The Second National Festival and International Congress on Stem Cell and Regenerative Medicine, Tehran.2017.

8)       Mahsa Bourbour, Nasim Ghorbanmehr, Reihaneh Ramezani, Fatemeh Ebrahimi, Rapid and accurate detection of Escherichia coli using nucleic acid sequence based amplification, Tehran, 2017.

9)       Fatemeh Ebrahimi, Nasim Ghorbanmehr, Reihaneh Ramezani, Ahya Abdi Mahsa Bourbour, Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP) For Rapid Detection Of Staphylococcus aureus, Tehran, 2017.

10)   Reihaneh Ramezani, specific and accurate identification of mycobacterium tuberculosis in clinical samples by pcr-elisa technique, Irans 19th International Congress of Microbiology, Tehran, 2018.

 

11) ریحانه رمضانی، مجید صادقی زاده، مهرداد بهمنش، سامان حسینخانی، بررسی انتقال ژن توسط نانوسامانه شبه ویروسی بر پایه وزیکول­های دولایه فسفولیپیدی، اولین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو، دانشگاه تربیت مدرس

12)  ریحانه رمضانی، انتقال ژن به باکتری با استفاده از نانوساختارهای لیپوزومی خنثی، اولین همایش ملی علوم و فناوری نوین ایران، 1395

13)   زهرا کاردوست، نسیم قربانمهر، ریحانه رمضانی، کاربردهای روش LAMP در تشخیص های بالینی، اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن­آورانه زیست شناسی ایران، 1395

 

14)  ریحانه رمضانی، محاسن تکنیک تکثیر همدما به واسطه حلقه (LAMP) برای شناسایی میکروارگانیسم­ها، کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی، 1395

15)  ریحانه رمضانی، صفاتی که تنها از مادر به ارث می­رسند، دومین کنگره بین المللی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه، تهران، 1396.

16)  ریحانه رمضانی، بررسي فوايد نماز از ديدگاه پزشكي، کنگره نماز و سلامت روان، تهران، 1396.

17)  پوریا گیل، مهدی فروزنده، ریحانه رمضانی، محمد جواد رسایی، NASBA-ELISA یک تکنیک جدید برای شناسایی حیات مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، چهارمین کنگره ملی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران

18)  ریحانه رمضانی، مجید صادقی زاده، مهرداد بهمنش، سامان حسینخانی، طراحی نانوبیوسامانه تولید کننده RNA برای انتقال DNA و RNA و پروتئین، دومین همایش سراسری کاربردهای فاعی علوم نانو، دانشگاه امام حسین، تهران

19)  ریحانه رمضانی، مجید صادقی زاده، مهرداد بهمنش، سامان حسینخانی، انتقال DNA به داخل لیپوزوم خنثی و کاربرد آن به عنوان نانوحامل زیستی، دومین کنگره نانوداروها، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز

20)  صدیقه رمضانی، ریحانه رمضانی، بررسي انتقادي تدابير سلامت عمومي، پيشنويس سند الگوي پايه پيشرفت (مبتني بر شاخص ها و بايسته هاي اسلامي-ايراني)، هفتمين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، از الگوي پايه به سوي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، تهران، 1397.

21)  ریحانه رمضانی، محصورسازي مولكول DNA در نانو سامانه زيستي فسفوليپيدي، اولين كنفرانس ملي ميكرو و نانو فناوري، قزوین، 1397.

 

 

طرحهای پژوهشی

 

1.       تعیین فراوانی مقاومت به آنتی بیوتیک در عفونت ادراری زنان شهر تهران (خاتمه یافته)

2.       شناسایی Escherichia coli در نمونه ادرار زنان مبتلا به عفونت ادراری با استفاده از تکنیک مولکولی تکثیر هم­دما وابسته به حلقه (LAMP) (خاتمه یافته)

3.       بررسی شیوع پلی­مورفیسم ژن­های MTHFR و PAI-1 در سقط های مکرر در شهر تهران (خاتمه یافته)

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

  ثبت پتنت: طراحی و ساخت سیستم تشخیص مولکولی DIG-NASBA-ELISA

 

 

افتخارات/جوایز

 

1)      کسب رتبه دوم در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس در رشته بیوتکنولوژی پزشکی در سال 1382

2)      کسب رتبه اول در آزمون دکتری دانشگاه تربیت مدرس در رشته نانوبیوتکنولوژی در سال 1386

3)      سخنران برتر در دومین همایش سراسری کاربردهای فاعی علوم نانو، دانشگاه امام حسین

4)      انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر نانو در دومین همایش دانش­آموختگان نانو در سال 1393

5)      کسب مقام سوم پوستر ارائه شده در کنگره NanoTR10 در کشور ترکیه، استانبول، سال 1393

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

 

مهارت و توانمندی ها

1)      برگزاری کارگاه کاربردهای تکنیک PCR-ELISA در تشخیص مولکولی میکروارگانسم­ها، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پزشکی، 1384

2)      برگزاری کارگاه کاربردهای تکنیک PCR در تشخیص مولکولی میکروارگانسم­ها، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پزشکی، 1384

3)      برگزاری کارگاه تکنیک PCR  برای تشخیص مولکولی سل، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پزشکی، 1384

4)      برگزاری کارگاه آشنایی با روش­های تخلیص نوکلئیک اسد و تکنیک PCR ، پژوهشکده زنان، 1395

5)      برگزاری کارگاه آشنایی با تکنیک­های تکثیر همدما، پژوهشکده زنان، 1395

6)      راه­اندازی تکنیک­های تکثیر همدما در آزمایشگاه همچون NASBA و LAMP

7)      ساخت و بررسی خصوصیات لیپپوزوم­ها

8)      انتقال دارو و ژن به داخل ساختار لیپوزوم

9)      ژن درمانی و انتقال دارو به سلول­های یوکاریوتی

10)  نانوحامل دارویی بر پایه اگزوزوم