قنبرعلی رجبلو ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : علوم سیاسی، گرایش مطالعات ایران

كارشناسي ارشد:   علوم سیاسی

كارشناسي :   علوم سیاسی

 

زمینه های تدریس