زهرا رهبرنیا ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا بین المللی،کلیک کنید....

1.نشانه شناسی زمان وگذر آن در عکس های یادگاری

2.هنرتعاملی به مثابه یک متن

3.تاثیرات عکاسی بر تغییر نگرش در نقاشی

4.تاثیرتحولات اجتمایی وفرهنگی دوران مشروطه برتن پوش مردمان عصر قاجار

5.جایگاه تجریدگرایی در عکاسی

6.تحلیل هویت ملی ودینی درآثار هنرمندان پیشگام نوسنت گرایی درایران

7.زمینه ی اجتمایی گسترش هنر ملی در ایران

8.مبادی پدیدارشناسی هرمنوتیک درچیدمان تعاملی((وقتی چیزی رخ نمی دهد)) اثر ارنستو نتو

9.نقاشی زمینی هندوی کولوم به مثابه لندآرت در هنر جدید

10.لاتین مقاله شماره 11

11.آوای مو:انسان شناسی زیبای شناسی بومی در خود تزیینی زن ترکمنی روستای دویدوخ

12.بررسی میزان آمادگی دانشجویان هنر برای شرکت در نظام یادگیری الکترونیکی

13.students readiness for E-learning application in higher education

14.قدرت ومقاومت دربازنمایی پیکره زن در آثاراعضای انجمن هنرمندان نقاش ایران

15.تاثیر رسانه های نوین برتعاملی شدن هنر جدید

16.مفاهیم فلسفی مرلوپونتی:بستری برای تحلیل هنر تعاملی نگاهی به پرفورمنس((کشت زار))

 17.دستیابی به راهکارهای بهبود شرایط آموزشی کارشناسی ارشد هنر تصویرگری با قیاس بین برنامه آموزشی دانشگاه تهران و آکادمی هنر سانفرانسیسکو

18.sociological carsation of orth distinction in contemporary visual arts

19.تدوین مراحل طراحی تبلیغاتی در اعلان