دکترالهه پنجه باشی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

گروه نقاشی 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

مطالعه و بررسی نسخه های خطی قرآن به کتابت بانوان دوره قاجار 1391

مطالعه تطبیقی سرلوحه شماره های نخست روزنامه های وقایع اتفاقیه و دولت علیه ایران1392

مطالعه تحلیلی و تطبیقی نقشمایه مرغ در نقاشی های گل و مرغ لطفعلی شیرازی 1395

مطالعه تطبیقی دو نقاشی از زنان در دوره قاجار با رویکرد بینامتنیت1395

خورشید و فرشته نمادی از زن در کاشی های کاخ گلستان 1395

بازشناخت نشانه پرنده در نقاشی های پیکره نگاری دوره اول قاجار1398 با آرا پانوفسکی

مطالعه ویژگی و ساختار نقوش سر در بناهای کاشی کاری شده در شیراز در دوره قاجار1397

بررسی بازتعریف گفتگومندی در آرا میخاییل باختین با نقاشی های فتحعلی شاه در دوره اول قاجار1396

مطالعه تطبیقی آرای ابوالوفا بوزجانی با ساختار هندسی صفحه آرایی قباله های ازدواج در دوره قاجار1398

مطالعه تاثیر عکاسی بر نقاشی های بنای صارم الدوله کرمانشاه در دوره ناصر الدین شاه قاجار1398

مطالعه تطبیقی پیکره زن در کاشی کاری بناهای باغ ارم و خانه زینت الملوک با تاکید بر نظریه ریخت شناسی پراپ1399

بازتعریف انسان در مجسمه های جیسون تیلور با رویکرد پسامدرنیته ژان بودریار1398

مطالعه تحلیلی ویژگی های بصری و عناصر ساختاری نقشمایه دایره در نقاشی معروف به شمس دوره قاجار محفوظ در موزه آستان قدس رضوی1399

مطالعه تاریخ نگاری نقاشی پرده بزرگ درویشی دوره قاجار محفوظ در موزه آستان قدس بر اساس تحلیل عناصر ساختاری1400

مطالعه مناظر شهری در آثار نقاشی محمود خان ملک الشعرا با تاثیر پذیری از عکاسی در دوره دوم قاجار 1400

مطالعه تایپوگرافی خط میخی باستان در کتیبه های سلطنتی هخامنشی1395

مطالعه نقشبرجسته های گیاهی سیراف در دوره ساسانی1396

مطالعه نقشمایه انسان در کاشی های کاخ گلستان1396

مطالعه نقوش مذهبی در کاشی های تکیه معاون الملک1396

مطالعه نقوش گچبری در اتاق صوت عالی قاپو1398

بازاندیشی مفهوم قدرت از دیدگاه فوکو در نقاشی پیکره نگاری فتحعلی شاه در آثار مهرعلی1398

مطالعه تطبیقی نظریه لوسی لیپارد با آثار آینه کاری منیر شاهرودی فرمانفرماییان1398

بازتعریف گفتگومندی در آثار اساماعیل جلایر در دوره قاجار با آراء میخاییل باختین1399

ابزار بصری مینیمال ، نقد ماکسیمال : پژوهشی بر رویکرد انتقادی هنر دانیل بورن1399

مطالعه نقش‌مایه سگ در آثار قلمدان‌نگاری آقانجفعلی هنرمند دوره محمدشاه قاجار1400

مطالعه تطبیقی تصاویر پیکرنگاری نظامی در دوره فتحعلی شاه و ناصرالدین‌شاه قاجار1400

مطالعه تحلیلی اثر شام آخر مری بت ادلسون هنرمند معاصر با نگاهی به آرا لوسی لیپارد 1400

تطبیق نقاشی از ناصرالدین شاه در ابتدا و انتهای سلطنت در دوره قاجار1400

مطالعۀ درون‌مایۀ دیوارنگاره‌های کوشک باغ فین کاشان در دورۀ قاجار1400

مطالعه تحلیلی نقاشی نظامی میدان مشق اثر محمدحسن افشار در دوره قاجار1400

خوانش شمایلی نقاشی حضرت علی (ع) و حسنین (ع) در دوره قاجار محفوظ در موزه آستان قدس 1400

مطالعه تحلیلی نقاشی نظامی میدان مشق اثر محمدحسن افشار در دوره قاجار1400

مطالعه نقش میرزا علی اکبرخان مزین الدوله درمدرسه دارالفنون در دوره قاجار 1400

مطالعه عناصر ساختاری نقاشی پرده بزرگ درویشی دوره قاجار براساس تاریخ نگاری بخش قدیم و جدید موجود در موزه آستان قدس1400

مطالعه چهره انسان در نگاره سلطان سنجر و پیرزن اثر محمود مذهب، مخزن الاسرار نظامی​ 1400

مطالعه تحلیلی معنای عناصر نمادین با تاکید بر هاله نور در نگارگری مانوی 1401

مطالعۀ نقش های حیوانی هنر پارچه‌بافی ساسانی 1401

مطالعهٔ مناظر شهری در آثار نقاشی محمود خان ملک الشعرا با تأثیرپذیری از عکاسی در دوره دوم قاجار 1401

مطالعۀ تطبیقی سنگ‌افراشته‌ای منطقۀ تاریخی شَهریری واقع در مشگین‌شهر استان اردبیل و سَن سرنن آویرون واقع در جنوب فرانسه1401

جستجوی مفاهیم بینافرهنگی در آثار هنرمندان معاصر1401

بررسی سیر ازدواج سنتی ایرانی با معرفی نسخه نقاشی ایرانی دوره قاجار درحراج بونامز1401

مطالعه تحلیلی نقش‌ مایه رخش با تأکید بر نگاره‌های هفت‌خوان رستم در شاهنامه طهماسبی 1401

مطالعه هنر پیکرنگاری دردربار محمدعلی دولتشاه حاکم کرمانشاه دردوران قاجار(1203-1237) 1401

مطالعه جعبه- قپان های نقاشی شده در دوره اول قاجار 1400

مطالعۀ تطبیقی تزیینات نمازخانه و آینه‌خانۀ آرامگاه خواجه عبدالله انصاری در هرات 1400

مطالعه نقش مایه زن در آثار رزمی حسین قوللرآقاسی در نقاشی قهوه خانه ای1399

رویکرد تاریخی به نقش مایه اسب در سفالینه های سلجوقی1398

مطالعه نقوش نوشتاری سفالینه های دوره سلجوقی1395

بازنمایی مولف در آثار وفابلال با آرای رولان بارت1397

مطالعه نقش میرزابابا در دوره قاجار به عنوان هنرمند نقاش باشی1397 در دوره قاجار

مطالعه تصویر در دیوار نگاره های خانه بروجردی های کاشان در دوره قاجار1399

 

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

مطالعه نقش های ایرانی در گرافیک محیطی شهری، مبانی نظری هنرهای تجسمی با رویکرد گرافیک محیطی، 1394

مطالعه جایگاه ابوالحسن غفاری در دوره پایانی قاجار، همایش ایران شناسی در فرانسه،1394

مطالعه فرهنگ در دیوارنگاری های انقلابی ایران، سومین همایش دیوارنگاران شاهدان شهر،1393

مطالعه فرهنگ تصویری در نقاشی معاصر ایران، همایش مبانی نظری هنرهای تجسمی،1393

مطالعه کاشی ها و کتیبه های مسجد سپهسالار، همایش بین المللی علوم انسانی،1395

مطالعه کاشی کاری دروازه ارگ سمنان نمادی از شهر اسلامی در دوره قاجار، همایش بین المللی علوم انسانی،1395

مطالعه حقوق و پوشش زنان در دوره قاجار، همایش زن و فمنیسم، کانادا،2017

مطالعه  نقوش نوشتاری سفالینه های دوره سلجوقی، باستان شناسی و هنر سفالگری، تبریز،1395

بررسی سفالینه های آبی و سفید دردوره صفویه، باستان شناسی و هنر سفالگری، تبریز،1395

تاثیر اقتصاد هنر و ارتباط آن با صنایع دستی، اقتصاد مقاومتی در هنر،1395

بررسی کتیبه های میرزا غلامرضا اصفهانی در مسجد سپهسالار، اولین کنفرانس بین المللی هنر معماری و کاربردها،1395

مطالعه نقوش کاشیکاری دروازه ارگ سمنان، اولین کنفرانس بین المللی  هنر معماری و کاربردها،1395

حفظ هنر میناکاری ایران در پیوند باآموزش، فرهنگ هنرتمدن و صناعات ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای رو به فراموشی،1395

تاثیر بسته بندی در اقتصاد هنر، نخستین همایش ملی اقتصاد هنر و فرهنگ ایران،1395

خوشنویسی نمادی از فرهنگ ایرانی اسلامی در اقتصاد هنر، نخستین همایش ملی اقتصاد هنر و فرهنگ ایران،1395

تاثیر بسته بندی در افزایش صادرات و معرفی به بازار جهانی، اولین کنفرانس صنایع دستی و توسعه پایدار،2015

استفاده از نقش های سنتی ایرانی در بسته بندی معاصر صنایع دستی ایران، اولین کنفرانس صنایع دستی و توسعه پایدار،2015

مطالعه تاثیرات فرهنگی اجتماعی در نقاشی قهوه خانه ای ایران، سومین همایش جامعه شناسی ایران،1394

مطالعه دیوارنگاره های حمام مهدی قلی بیک در دوره قاجار، نقش خراسان در شکوفایی اسلامی،1394

مطالعه سیر تحول تهران در ابتدا و انتهای دوره قاجار، سومین همایش پژوهش های اجتماعی علمی فرهنگی،1393

مطالعه ای بر تاثیر فرهنگی اجتماعی ایران بر نقاشی قهوه خانه ای، سومین همایش پژوهش های اجتماعی علمی فرهنگی،1393

مطالعه تخیل در آثار مونا حاتوم هنرمند فلسطینی، سمینار بین المللی زن در جهان اسلام یک صدسال اخیر،1392

مطالعه فرهنگ تصویری در نقاشی معاصر ایران، بررسی مبانی نظری در سه دهه اخیر ایران هنرهای تجسمی،1393

کاشی های مذهبی تکیه معاون الملک، همایش نقاشی ها و دیوارنگاره های مذهبی ایران،1395

مطالعه تطبیقی تاثیرات جامعه شناسی در هنر معاصر، مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران در سه دهه اخیر از منظر جامعه شناسی،1392

مطالعه کاشیکاری مسجد نصیر الملک نمادی از فرهنگ و هویت ایرانی در دوره قاجار، همایش ملی هنر ایران در دوره قاجار،1397

مطالعه استفاده از هنر کاشیکاری مسجد نصیر الملک دوره قاجار در حوزه معماری داخلی معاصر، کنفرانس بین المللی دیزاین،2019

مطالعه تاثیر آموزش پویا نمایی های مذهبی در کودکان، همایش شخصیت سازی معاصر ایران،1395

 

 

 

 

طرحهای پژوهشی

جستجوی مولفه های هنر معاصر(همکاران: دکتر منصور حسامی/دکتر جمال عربزاده).

مطالعه هنر نقاشی پیکره نگاری دوره قاجار 

 

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

 

افتخارات/جوایز

پژوهشگر برتر در بخش اساتید الزهرا 1398

پژوهشگر برتر در مقطع دکتری 1392

مقاله برتر در همایش کاخ گلستان 1392

مقاله برگزیده در همایش بین المللی زن در جهان اسلام 1392

 

 

کتب تألیف/ترجمه شده

نقش مایه زن در نقاشی قهوه خانه ای 1401: الهه پنجه باشی آنیتا صانعی 

نقش مایه اسب در نسخه نگاره شاهنامه شاه طهماسبی 1401: الهه پنجه باشی نگار نجیبی 

 

 

سایر پژوهش ها