پروانه نظرعلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 3 مقاله ISI  و بیش از 75 مقاله علمی پژوهشی( ISC)

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 بیش از 100 مقاله ارائه شده در همایش ها و کنفرانس ها، به اشکال مختلف: سخنرانی، خلاصه مقاله و پوستر

 

طرحهای پژوهشی

5 طرح پژوهشی دانشگاهی و 2 طرح ملی

افتخارات/جوایز

1. دارای دیپلم افتخار از کمیته بین الملل المپیک جهانی ( Ioc)


2. ازسال 82تا 86 پژوهشگر برگزیده دانشکده ازسال 86تا 93پژوهشگر برگزیده دانشگاه ضمناٌ درسال 91 پژوهشگر برگزیده زنان اندیشمند جهان اسلام


3. سال 1392 منتخب شبکه زنان اندیشمند جهان اسلام


4. عضو گروه فیزیولوژی ورزش پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی وزارت علوم سال 1390
ناظر طرح تحقیقی ملی ازطرف پژوهشگاه وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری

 

کتب تألیف/ترجمه شده

تالیف 8 کتاب تخصصی مرتبط با دروس تربیت بدنی کارشناسی و کارشناسی ارشد

ترجمه7 کتاب تخصصی در زمینه های مختلف فیزیولوژی ورزشی