پروانه نظرعلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


سوابق اجرایی

 1. مسئول ورزش بانوان استان تهران ومعاون اداره کل تربیت بدنی استان تهران درسال 73تا 80
 2. رئیس دانشکده تربیت بدنی ازسال 80تا 86

 3. مدیرکل ورزش بانوان کشورسال 81و82

 4. مسئول انجمن های ورزشی بانوان وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری ( ازسال 1370تا 1378)

 5. مسئول انجمن بسکتبال بانوان کشور ( ازسال 1362تا 1380)

 6. مدیر برگزیده تربیت بدنی جانبازان ومعلولین به مدت 2سال

 7. ناظر آزمون سراسری تربیت بدنی ازطرف پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری در سال های 1386،1390،1391و1392

 8. رئیس کمیسیون "زن وورزش "کمیته ملی المپیک ازسال 93 تاکنون

 9. مسئول برگزاری اولین جشنواره سراسری فرهنگی ورزشی بانوان جانباز کشور سال 1383   

 10. نایب رئیس بانوان فدراسیون جودو 1388و1389نایب رئیس بانوان فدراسیون سه گانه

 11. نایب رئیس بانوان فدراسیون هندبال

 12. رئیس کمیسیون زنان وورزش کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران ، از12/1393تا 12/1390 

 13. معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی از شهریور 93 تا شهریور 95

 14. عضو کمیته علمی وسنجش کمیته ملی المپیک به مدت 7سال برای بازی های المپیک گوانجو لندن و ریو و بازی های  آسیایی گوانجو و اینچئون

 15. دارای سوابق ورزشی از قبیل ورزشکار ، مربی ، بدنساز ، سرپرست در سطح ملی در رشته بسکتبال

 16. عضو کمیته به مدت 7سال  

 17. مدیرگروه فیزیولوژی ورزشی به مدت 2سال

 18. مدیر فوق برنامه دانشگاه به مدت 3سال ازسال 79تا 82