سوابق اجرایی

   

        عضو کمیته تخصصی تدوین برنامه عملیاتی دانشکده علوم زیستی

       عضو کارگروه اروپا و امریکا دانشگاه الزهرا س

       عضو کمیته برنامه ریزی گروه میکروبیولوژی

        عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه میکروبیولوژی

        عضو شورای مرکزی رشد دانشگاه الزهرا(س)

       استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی

        عضو کمیته علمی نوزدهمین کنگره بین المللی ميكروب شناسي ايران

        استاد راهنمای دانشجویان میکروبیولوژی ورودی 1392

       عضو کمیته علمی همایش باستان شناسی جیرفت

        دبیر علمی اولین همایش بین المللی فرسودگی زیستی

        رییس شورای پژوهشی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

       عضو شورای سیاستگذاری جشنواره ملی شیخ بهایی

        عضو شورای سیاستگذاری اولین جشنواره و نمایشگاه صدای عشایر ایران

       عضو شورای سیاست گذاری ثبت میراث فرهنگی

       عضو شورای حمایت از توسعه صادرات صنایع دستی

      عضو شورای مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

       عضو هیئت مدیره و بازرس انجمن علوم و فناوری های میکروبی

        عضو کمیته علمی پژوهش های باستان شناختی و علوم میان رشته ای

        ناظر عالی بررسی عملکرد ستادهای دائمی تسهیلات سفر های نوروزی

        دبیر علمی همایش ملی باستان شناسی ایران

        عضو کمیته علمی همایش ملی دوسالانه حفاظت و مرمت از اشیا تاریخی و تزئینات وابسته

        عضو کمیته علمی همایش ملی میکروبیولوژی

        استاد راهنمای دانشجویان میکروبیولوژی ورودی 1376 و 1386

 

 

                طراح سوالات آزمون المپیاد، کارشناسی ارشد و دکترا

-        طراحی سوال های آزمون های جامع دکترا در دانشگاه

-        طراحی سوال های آزمون کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و المپیاد سنجش

 

              عضو هیئت تحریه و داور مجلات

-        زیست شناسی کاربردی

-        مجله پژوهش های سلولی و مولکولی

-        زیست شناسی

-        زیست شناسی میکروارگانیسم ها

-        یافته های نوین در زیست شناسی

-        دانشور پزشکی

-        Iranian Journal of Microbiology

-        Jundishapur Journal of Microbiology