پروین احمدی  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :  علوم تربیتی/برنامه درسی                                 دانشگاه تربیت مدرس

كارشناسي ارشد:   علوم تربیتی/برنامه درسی                           دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق)

كارشناسي : علوم تربیتی/ مدیریت و برنامه ریزی آموزشی               دانشگاه اصفهان

 

زمینه های تدریس

   مبانی و اصول برنامه درسی

   طراحی برنامه درسی

   تغییر و اجرای برنامه درسی

     برنامه درسی پیش دبستان و دبستان

    طراحی آموزشی