دکتر کبری نیکوفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


 کبری نیکوفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه شیمی


   دكتري (Ph.D) :  شیمی آلی, دانشکاه اصفهان, 1382-1387

   كارشناسي ارشد:  شیمی آلی, دانشگاه زاری کرمانشاه, 1379-1381

   كارشناسي : شیمی محض, دانشگاه شهید بهشتی, 1375-1379


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک شیمی

   تلفن: 02185692601

   دورنگار :02188041344

   پست الکترونیک  kobranikoofar@yahoo.com, k.nikoofar@alzahra.ac.ir