غلامرضا نصیری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

      تحصیلات


        دكتري (Ph.D) : مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

        كارشناسي ارشد: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
        كارشناسي : مهندسی صنایع- تولید صنعتی، دانشگاه بوعلی سینا همدان


       برخی افتخارات کسب شده

 

             نفر اول دانش آموخته دوره دکتری، رشته مهندسی صنايع، دانشگاه صنعتی اميرکبير، معرفی شده به بنياد ملی نخبگان

           دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه صنعتی اميرکبير در طول دوران تحصیل

            کسب عنوان طرح برتر قابل تقدير در بيست و پنجمين جشنواره بين­ المللی خوارزمی، برنده لوح تقدیر و جايزه بنياد
           دکتر فرهود، بهمن­ ماه 1390.


 

      زمینه های تدریس

 

         مقطع دکتری: طراحی آزمایشها، مدیریت درآمد و تقاضا

 

         مقطع کارشناسی ارشد: برنامه ریزی عدد صحیح

 

         مقطع کارشناسی: برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها 2

                           طراحی و ایجاد صنایع

                           برنامه ریزی تولید


 
 

         کارگاه ها و سمینارهای برگزار شده

 

1-کارگاه آموزشي مديريت پروژه مطابق با استاندارد PMBOK ، در سازمان­هاي مختلف از جمله شرکت کابل البرز، 1384.

2-کارگاه تخصصی توانمندسازی زنجیره تامین با راهکار SAP، دومین کنفرانس صنعت پخش ایران، 21 و 22 مهرماه 1394.

3-کارگاه تخصصی اصول برنامه ­ریزی زنجیره تامین مبتنی بر راهکار SAP ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 16 آذر 1395.

4-سمینار تخصصی آشنائی با اصول کسب و کار شرکت­های لجستیک طرف سوم (3PL)، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزادتهران جنوب، 22 آذر 1395.

5-سمینار تخصصی آشنائی با اصول کسب و کار شرکت­های لجستیک طرف سوم (3PL)، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری موسسه آمادگران، 24 اردیبهشت 1396.

6-سمینار تخصصی آشنائی با اصول کسب و کار شرکت­های لجستیک طرف سوم (3PL)، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک دانشگاه آزاد واحد قزوین، 26 اردیبهشت 1396.

7-سمینار تخصصی آشنائی با اصول کسب و کار شرکت­های لجستیک طرف سوم (3PL) و بررسی چالش­های آن در ایران، شانزدهمین همایش ملی دانشجوئی مهندسی صنایع، دانشگاه الزهرا، 29 آذر 1397.

8-سمینار تخصصی اصول برنامه­ریزی زنجیره تامین مبتنی بر راهکار SAP ، دانشگاه الزهرا، 12 اردیبهشت 1398.

9-کارگاه تخصصی اصول برنامه­ریزی پیشرفته زنجیره تامین مبتنی بر راهکار SAP ، دانشگاه الزهرا، 29 تیر 1399.

10-کارگاه مدیریت پروژه سطح یک برای مدیران، شرکت زیرساخت فناوری ایرانیان (متعلق به بانک تجارت)، مهر و آبان 1399.

11- بررسی موانع توسعه شرکت­های لجستیک طرف سوم (3PL) در ایران، دانشگاه الزهرا، 26 آذر 1399.

12- مدیریت توزیع و خرده فروشی، دانشگاه تهران در قالب دوره مدیریت کسب و کار لجستیک و حمل و نقل، 2 بهمن 1399