زهره نفیسی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

زهره نفیسی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

              
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی

 

 

 

 

 


   دكتري (Ph.D) : دانشگاه علامه طباطبایی 1388/2009

   كارشناسي ارشد: دانشگاه گلاسکو، اسکاتلند 1371/1992

   كارشناسي : دانشگاه گلاسکو، اسکاتلند 1369/1990


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن: 88041461

   دورنگار : 88035187

   پست الکترونیک : z.nafisi@alzahra.ac.ir