ناهید محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


ناهید محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی


   دكتري (Ph.D) :ادبیات آمریکا، دانشگاه آگزبورگ، آگزبورگ، آلمان

   كارشناسي ارشد:ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

   كارشناسي :زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه فردوسی، مشهد


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات، گروه زبان و ادبیات انگلیسی

   تلفن:85692325-021

   دورنگار :88048038-021

   پست الکترونیک :na.mohammadi@alzahra.ac.ir