مرتضی شیری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

Amazon.com: Forex & Binary Option Training: Appstore for Android تحصیلات

دكتري (Ph.D):  شیمی آلی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران (1386).

كارشناسي ارشد: شیمی آلی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران (1382).

كارشناسي: شیمی کاربردی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران (1380).

 

زمینه های تدریس

 

Arrow Left Red PNG Transparent Clip Art Image | Gallery ... کارشناسی

شیمی آلی 1، 2 و 3

شیمی رنگ

شیمی دارویی

شیمی پلیمر

شیمی فیزیک آلی

سنتز مواد آلی

شیمی عمومی

شیمی آلی زیست

Arrow Left Red PNG Transparent Clip Art Image | Gallery ... کارشناسی ارشد و دکتری

شیمی فیزیک آلی

شیمی آلی پیشرفته

سنتز نامتقارن

فتوشیمی